1953 – 2023

Voorzitter Bennie van Til reikt Oorkonde naast lid van verdienste uit aan Jan Wensink, voor zijn vele vrijwilligers werk dat Jan Wensink  uitvoerde tijdens zijn vijftig jarig lidmaatschap van De Rietvoorn Pannerden.

70 jaar bestaan hengelsportvereniging HSV De Rietvoorn Pannerden.
Gert Willemsen, Frans Smolders en Rut Rutten, de grondleggers van HSV De Rietvoorn.

Notulen 13 april het jaar 1953 komen een aantal hengelaars bijeen ten huize van Frans Smolders ter bespreking voor het oprichten van een visvereniging aan de Deukerdijk te Pannerden.
Nadat er een bestuur voor drie jaar gekozen was onder voorzitterschap van de heer Gert  Willemsen en penningmeester Rut Rutten en secretaris Frans Smolders. Daarna vroeg de voorzitter wie een geschikte naam naar voren wilde brengen voor deze jonge vereniging. Na enig heen  en weer gewikt  besloot men de jonge vereniging te dopen met de naam  “De Rietvoorn” nadat de glazen gevuld werden klonk er een heil dronk op het wel slagen voor de Rietvoorn. Daarna werd met algemeen goed vinden de contributie bepaald op 1 gulden per maand. Zeventig jaar later anno 2023  43,75 € ,p. jaar met vispas. Een bijzonderheid ex bewoner   Ferdinand Wigman voorheen (Pannerden) nu Otterlo is met zijn 84 tachtigste leeftijd 70 jaar lid. Als we dan terugblikken is hij de enigste die er vanaf het begin nog lid is, zeker een unicum. Kijken we dan vooruit laten we jaren achter ons liggen van een hele mooie tijd. Kaderleden (bestuur) is tot rond 2000 voldoende  voorhanden, veel mensen in die tijd met een sociaal gevoel . Na 2000 is het niet alleen bij de vis club, maar ook veel verenigingen kregen het moeilijk in de nieuwe tijd die daar op volgt. Veel wijzigingen in ons leefpatroon beide partners werken, Opa en Oma doen veel kinderoppas. Het digitale tijdperk verdrukt ongewild het sociale leven. Nu 23 jaar later zijn wij met zijn allen zover dat velen een inhaalslag moeten maken. Veel op leeftijd gekomen mensen zijn gedwongen met internet te werken, anders mis je de boot. Wat heeft dit voor inpakt op de verenigingen, veel fusies , zelfs samenwerking verbanden zijn noodgedwongen hierdoor ontstaan, verenigingen verdwenen. Vanaf 2005 heeft ook de “Rietvoorn”  het moeilijk 45 senioren en 8 jeugdleden. Er moest wat gebeuren, fuseren met twee streekverenigingen zou een optie kunnen zijn. Dat lukt niet, uiteindelijk een bestuurswijziging bracht vanaf 2008 weer leven in de vereniging. Jeugdwedstrijden, visles voor groep 7 van de school ’t Scathe in samenwerking  Sportvisserij Midden Nederland. Vismeester Ans van Heumen uit Deest komt dit jaar voor het 16e jaar naar Pannerden. De visles is dan ook een volwaardige lesdag, in de ochtend theorie, hoe zoetwater vissen leven. En het middagdeel bestaat uit vissen in praktijk. Dit geeft vaak wat spanning, het is een goed leeronderdeel hoe gaan wij om vooral diervriendelijk te zijn in deze huidige moderne tijd.
Vervolg
  Ontvangst van leden, ceremoniemeester Frans Smolders en plv. voorzitter Frans Willemsen  ontvangen Rob Driessen BOA Sportvisserij Midden Nederland. De vereniging spreek de wens uit dat Rob inzetbaar is voor de Rietvoorn indien we een beroep op hem kunnen doen.
Secretaris Frans Willemsen, kent als geen ander hoe en wat er leeft in de verenigingen, hij is immers 23 jaar secretaris, daarvan ook nog even plv. voorzitter 5 jaar, en vanaf 2013 penningmeester. Ja zegt Frans ik werd gevraagd of ik het schip wilde redden 2004, 45 leden, 8 jeugdleden. Nu 27 mei 2023 950 geregistreerde leden.

Tijdens de ontvangst word af en toe gesproken over de hobby’s en natuurlijk met de Boa van Sportvisserij midden Nederland Rob Driessen het seizoen weer beroep zal worden gedaan zodra er opgetreden moet worden dat lukt.

Leden en genodigden deze zaterdagmiddag vieren gezamenlijk het zeventig jaar bestaan.
Goede middag, als ik terugkijk was ik 10 jaar 1953 een jaar met een ramp staat mij nog sterk voor mijn geest Zeeland, en de wederopbouw van Nederland.
De gangmakers mei 1953 Gerrit Willemsen voorzitter, Frans Smolders secretaris en Rut Rutten penningmeester. Deze mannen richten de hengelsportvereniging De Rietvoorn op. Nu zeventig jaar later heeft deze vereniging haar meeste jaren in de luwte beleefd. Immers vissen doe je veelal individueel. Voor velen brengt dit ontspanning, naast spanning voor wedstrijdvissers.
Tijdens de receptie zijn jubilarissen aanwezig die vandaag in zalencentrum De Dijk gehuldigd worden. Hierbij hebben we twee bijzondere momenten dat plaats zal vinden, in het bijzonder  een 70 jarig lidmaatschap, en een persoon die de oorkonde ontvangt naast het lid van verdienste erelid. Geachte genodigden het bestuur van De Rietvoorn wenst u deze middag een gezellig naast sfeervolle middag toe.
Plv Voorzitter Frans Willemsen.


De jubilarissen gezien vanaf de achterste rij.
Peter van den Heuvel Loo 45 lid. Ferdinand Wigman Otterlo 70 jaar lid. Eef Berends Westervoort 45 jaar lid. Frans Willemsen Pannerden 40 jaar lid. Roland Cornelissen Pannerden 45 jaar lid. Piet Sloot Lobith 50 jaar lid.
Voorste rij Willie Groenen Herwen 60 jaar lid. Ria Wezendonk Pannerden 45 jaar lid. Willie Burger Emmerich 35 jaar lid. Sjaak Driessen Zevenaar 55 jaar lid. Frans Cornelissen Pannerden 30 jaar lid. Jan Wensink Pannerden 50 jaar lid.  De jubilarissen 2023 HSV De Rietvoorn Pannerden.
Het bestuur.