Beste leden, let op.
Wij als visvereniging zijn van 2008 aangesloten bij de Sportvisserij Nederland.
Als vereniging behoren wij onder de afdeling Midden Nederland.
De statuten naast het huishoudelijk reglement verplicht hierdoor de Vispas te gebruiken.
Hier kunnen we lang of breed over discuteren, maar daar is niet aan te ontkomen.

Vispas – Contributie:

Leden Senioren betalen geen inschrijfgeld.
a Landelijke afdracht. € 22,-
b Contributie Ver € 15,-
c Totaal € 37,-

Nieuwe leden Senioren, inschrijfgeld .
a Landelijke afdracht € 22,-
b Contributie Ver € 15,-
c Inschrijfkosten € 3,-
d Totaal € 40,- VBL inschrijving € 1,- postzegel

Leden AOW en Vrouwen.
a Landelijke afdrachten € 22,-
b Contributie Ver € 5,-
c Totaal € 27,-

AOW en Vrouwelijke leden nieuw
a Landelijke afdrachten € 22,-
b Contributie Ver € 5,-
c Inshrijfkosten € 3,-
d Totaal € 30,- VBL inschrijving € 1 postzegel

Jeugdleden tot 14 jaar
a Landelijke afdrachten € 7,- € 3,- contributie € 1 VBL inschrijving postzegel.
b Totaal € 10,-

Extra Vispas Senioren

a. Landelijke afdrachten € 3,50,-
b. Contributie Ver. € 15,-
c. Inschrijfkosten € 3,-
d. Totaal € 21,50,-

Extra Vispas AOW/ Vrouwen

a. Landelijke afdrachten € 3,50,-
b. Contributie € 5,-
c. Inschrijfkosten € 3,-
d. Totaal € 11,50