Onderhoud aan je viswater daar is de onderhoud commissie zich zeer van bewust. Voor leden die in de Wienerberger plas vissen is zijn of haar bedje gespreid. De onderhoud commissie heeft zich twee zaterdagen ingespannen om de toegankelijkheid te verbeteren. Door er geregeld gebruik van te maken, en zeker de visplaats schoon te houden kunnen we mogelijk deze zomer genieten van het mooie karper bestand dat er rond zwemt. De commissie zal de nodige aandacht aan het viswater van de Rietvoorn trachten uit te voeren. Er zijn een drietal paden gevormd om zich beter naar het viswater te kunnen begeven. Hoe vaker dat we gezamenlijk ons op het pad begeven des te minder zal de Berenklauw kans krijgen zich te ontwikkelen tot een ontoegankelijk pad.