Pannerden – 10 jaar visles, 10 x organiseren, dat gaat niet altijd even makkelijk. Vooral de medewerking waar de organisatie afhankelijk van is loopt stroef. Enthousiasme en spanning van groep zeven weerkaatst in de klas, als vismeester Ans van Heumen uit Deest het verhaal doet van een snoek die een visje verorbert. Het is muisstil in de klas zo stil dat het lawaai van het schoolplein achter de school de Juf moet besluiten enkele ramen te sluiten. Letterlijk de spanning was te snijden. De spanning naast de leerstof was de verwachting hoog, duidelijk zichtbaar bij groep af te lezen. Vaak wordt er een verkeerde inschatting gemaakt, door betrokkenen. Visles wat heeft dit te betekenen voor het kind, waar diervriendelijke omgang in je omgeving niets mis mee is.                  

Organiseren – Vele malen overleggen en verzenden van mails en datums aanreiken van de activiteiten die op deze Jeugdvijver staan gepland. Hierdoor kan vlekkeloos het welzijn de activiteiten voor jeugd en personen met beperking een normale en optimale doorgang vinden. Tijdens de visles van 24 september 2021 is het jammer dat de kinderen van groep zeven ’t Scathe niet voldoende plaats hadden om te kunnen vissen. Hierdoor ontstond veelal  dat veel kinderen op een plekje kwamen te staan. Gevolg vaak tuigjes in de knoop, naast het dobbertje telkens in het groen vast te zitten. Ondanks dit ongemak geeft Juffrouw Laura aan dat zij en de kinderen het leuk vonden. De organisatie vind het toch jammer dat hierdoor de kinderen ook hierdoor veel lopen omdat er geen goed visplekje voor deze 22 kinderen voorhanden waren. Wij zullen ondanks deze tegenvaller zeker met het Waterschap RIJN & IJSSEL wederom gaan praten over het maaibeleid voor deze kunstmatige Vijver, aangelegd 1995. Het welzijn voor mens als dier is voor de Hengelsport De Rietvoorn Pannerden een Pre.                    

DE VISLES.                                                                                                                                                                                 
Ieder jaar worden vislessen georganiseerd op honderden basisscholen in Nederland. Een vislesprogramma bestaat uit twee delen: ruim een uur visles en twee uur visexcursie. ’s Ochtends visles aan bod welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademen en nog veel meer interessante weetjes. Ook komen visvragen aan bod van de leerlingen uit de klas. Wat is de grootste vis die je in Nederland kunt tegenkomen? Hoe oud kan een snoek worden? Waarom heeft een stekelbaars stekels? Op al die vragen krijg je antwoord. Tijdens de visles krijgt de hele klas een superleuk lespakket en het boekje “Vissen doe je zo” vol tips en trucs voor het vissen met vaste hengel. Na de visles gaat de hele klas naar de waterkant om ‘middags lekker te vissen in een water in de buurt van de school. Daar zorgen de vismeesters en een team van viscoaches dat ook de kinderen die nog nooit gevist hebben gevist, een visje kunnen vangen. Ook helpen ze bij het lokken van de vis en natuurlijk onthaken.  Aan het eind van de vismiddag bekijken ze met de hele klas welke vissoorten er allemaal gevangen zijn. De visexcursie is altijd harstikke leuk en alle kinderen die er aan mee doen zijn super enthousiast. Zelfs als het regent.                                              Ook op jou school. Natuurlijk kan er op jou school een visles worden georganiseerd. Als jij dat een goed idee vindt, vraag je juf of meester dan om eens op de informatie voor docenten te kijken. 
Daar staat alle informatie die de school nodig heeft. Je juf of  meester kan hier ook heel makkelijk een visles aanvragen. Maar wel op tijd doen, want een visles moet goed worden voorbereid. De vislessen worden gehouden van mei t/m september en zijn helemaal gratis.