P 1

                                               Patrick Hesseling plaatsvervangend voorzitter HSV De Rietvoorn.

HSV De Rietvoorn.

Pannerden na een turbulente periode met het voorzitterschap lijkt deze bestuursfunctie voor de Hengelsport tot het verleden te gaan behoren. Het secretariaat dat al diverse jaren zich moest behelpen met diverse functie die hij bekleedde  lijken in 2019 tot het verleden te gaan behoren. Patrick Hesseling geeft aan tijdens de gehouden bestuurs vergadering in het nieuwe Clubhuis Zalencentrum De Dijk Pannerden plaats vervangend voorzitter te willen zijn tot de ledenvergadering van 2019 beging 2020 (9 jan 2020) Is de plandatum. Daarna wordt hij voorgedragen door het bestuur. Hiermee zal Patrick officieel de benoeming in functie als voorzitter worden benoemd. Hiermee gaat de wens van het secretariaat deels in vervulling. Hiermee krijgt het bestuur een goede impuls door verjonging. De nieuwe voorzitter geeft aan nog twee jonge mensen op het oog te hebben voor deze mooie vereniging om hun te verleiden ook toe te willen treden. Als we slagen zullen de activiteiten die het secretariaat jaren alleen deed met vrijwilligers ook oppakken en nog meer gaan stimuleren zodat de animo naar het (visstekje) vissen wordt versterkt. De vereniging heeft Het bestuur:

Voorzitter plv       Patrick Hesseling. 
 Secretaris           Frans Willemsen.
Penningmeester  Frans Willemsen.
Rowdy Overbeek Bloem 2e sect, coordinator onderhoud.
Materiaal beheer   Roel Abbink.
 Karpercommissie   Derk Lacgher.
,,                              Rick Boerboom
,,                              Remco Berendsen
 Vrijwilligers            John Hoven.                                    
,,                             Jan Wensink.  
,,                              Ria Groenen
Damesvissen          Agnes Groenen                                                 
Onderhoud             John Kuipers                                                              
                               Ricus Snelting