Karper commissie actief poot 100 kg karpers.

Zondag 15 november 2020 de vierde sessie van het karper project door de karper commissie uitgevoerd. Het was zeker wel een afstandje voordat Remco en Derk terplekke waren bij de firma G.W.& VIS te Rijpwetering Zuid Holland. Het was zeker lonend ondanks de afstand 280 km heen en weer om vervolgens de prachtige 62 stuks gemiddeld 1,6 – 1,7 kg gewicht spiegelkarpers naar Pannerden vervoeren en vervolgens in het water van het Zandgat te doen poten. Nadat het tweetal arriveerde was ook Rick die vervolgens de mooie spiegelkarpers individueel vast legt gearriveerd. Dit met de bedoeling bij vangst in de toekomst natuurlijk bij terugmelding de commissie zien kan hoe de groeiverhouding in die tussenliggende periode zich ontwikkeld met dit soort vissen. Zeker zullen in de toekomst meer karpers uitgezet worden. Het water in de lobberden word het toekomstbeeld voor de vereniging om te kunnen blijven vissen. De diepgang blijft hier gewaarborgd. Nu het afgelopen jaar de werkzaamheden gestart zijn op de Kijfwaard, zal de Hengelsportvereniging De Rietvoorn in overleg zowel met Gemeente tot betrekking de Omgevingswet, naast zand grind exploitatie Wezendonk Pannerden directie Willy Aalbers met het vrijkomend viswater zorgen dat de vissers zich goed kunnen vermaken aan het water. Ook gaan we deze maand nog op twee locaties de Jeugdvijver en bij het Gemaal De Oude Rijn graskarpers een aantal kroes-kruis karpers en zeelt poten. De vereniging maakt zich zorgen over de enkele kleiputten waar nog steeds minimaal water staat en hopelijk de rijn snel gaat stijgen, en bij een waterstand van 10 m A.N.P. het grondwater pijl zich kunnen herstellen in 6 weken. toch willen we nogmaals een oproep doen aan leden, of degene die zich betrokken voelt zich te willen melden voor bestuursleden. Natuurlijk het geeft verplichting, maar de doelstelling het recreatief vermaak voor de gemeenschap en vele burgers draagt bij als u gehoor geeft aan deze oproep. het bestuur.

Bekijk hier alle foto’s van de uitgezette karpers: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1342383872821867&id=303012883425643

Het bestuur.