Beste leden op 21 februari word de algemene jaar ledenvergadering gehouden.

Voor jullie zeker belangrijk maar ook voor ons geloof ons maar hoor.

Clubhuis  Zalencentrum De Dijk Pannerden Kerkstraat 6.

We beginnen rond 20.00 uur, als jullie slim zijn kom je juist op die avond.

 1. Opening Voorzitter, karpervisser Robert Jansen.
 2. Goedkeuring agenda jaarvergadering, of bijvoegen.
 3. Notulen jaarvergadering 16 maart 2022.             
 4. Jaarverslag 2022/2023.
 5. Pauze.
 6. Financieel  verslag 2022/2023.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Commissieleden aanmelden.
 9. Onderhoud Commissie.
 10. Karpercommissie.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.