De toekomst van de jeugd daar zijn we samen verantwoordelijk voor, zodat de jeugd kan blijven genieten moeten wij samen de handen ineen blijven slaan om het te blijven organiseren. Niet zeggen voor mij hoeft het niet, dan vergeet je snel de sociale waarde naast werking van het gebeuren.

Beste leden (senioren) U gelooft het niet maar zeker het is waar.

Wij houden op 16 maart eindelijk onze jaarvergadering, we zijn twee jaar gedwongen geweest het geen doorgang te geven.

HSV De Rietvoorn Agenda.
1 Opening plaatsvervangend voorzitter.
2 Verenigingsverslag.
3 Bestuursverkiezing, wij roepen de leden op gehoor te geven aan deze oproep, we hebben twee nieuwe bestuursleden nodig zorg voor invulling voor uw welzijn.
4 Commissieleden voor 27 mei ons 70 jarig jubileum.
5 Karpercommissie.
6 Onderhoud commissie, verslag.
7 Financieel verslag 21/22.
8 Kascommissie.
9 Vrijwilligers, voor de vereniging.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Deze vergadering wordt gehouden Zalencentrum De Dijk Pannerden, aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur.