Voorwoord Frans Willemsen, secretaris HSV de Rietvoorn.

Pannerden, april 2022— De plaatselijke Hengelsportvereniging De Rietvoorn Pannerden startte met het idee om mensen met een lichte verstandelijke beperking ontspanning te bieden. Dit naar aanleiding van de vraag van de Hengelsportfederatie Midden Nederland die benaderd was door de Woongroep “De Pannerd”. Zij zochten een begeleider als vismaat voor een van hun cliënten een vismaatje. Dit werd positief ontvangen, op het moment dat gestart zou worden met de cliënt van deze woongroep
“De Pannerd” werden we overvallen door de corona uitbraak van 2020. Tussentijds lukte het toch 2 x met deze jongeman onder begeleiding te vissen. Na deze actie dat zeker aandacht vroeg naar de toekomst, werd door lid Johnny Hoven enige tijd later de vraag voorgelegd of deze mensen lid kunnen worden van de vereniging. Na goed overleg en in samenspraak met het bestuur van HSV De Breuly Zevenaar over dit vraagstuk werd er het besluit genomen om het verzoek van Johnny Hoven te honoreren onder voorwaarden. Johnny startte daarna met het beroepsmatig begeleiden van een cliënt en legt in het hoofdstuk Het Project de totstandkoming hiervan uit.

Het Project.
Vanuit een gesprek met de hoofdbegeleiders van een Zorghuis in de buurt van Zevenaar is het idee geboren om met een cliënt te gaan hengelen onder begeleiding. Het financiële plaatje werd neergelegd bij de contactpersoon bewind voering. De HSV de Rietvoorn Pannerden en de Breuly Zevenaar werden betrokken bij dit project om ruimte te bieden voor deze doelgroep, waarop zij hartelijk hebben gereageerd en hun viswater gratis ter beschikking hebben gesteld om te hengelen. Het Project “Omgangsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking” was hiermee een feit en gelijk de naam voor dit idee.

De Doelgroep
Het gaat hierbij om personen die graag een hengeltje uitwerpen en daarbij begeleid dienen te worden in verband met hun beperking. In de eerste plaats is er begeleiding op pedagogisch gebied en op de tweede plaats begeleiding om de techniek van hengelen beter onder de knie te krijgen. Ik sta hun bij met raad en daad en met tips en trucs vanuit mijn eigen ervaring als Zorgbegeleider en ook sportvisser. Relatieopbouw met deze mensen is altijd de sleutel tot succes gebleken en dat zal zo blijven en daarom heel belangrijk als uitgangspunt, maar daarover straks meer. De mensen die ik wil bereiken, zijn diegene die affiniteit hebben met pur sang hengelen en die de behoefte of zorgvraag hebben om onder begeleiding te kunnen en mogen hengelen aan de waterkant. Het valt duidelijk niet te ontkennen dat sportvissen een therapeutisch effect heeft op iedereen die het bedrijft, op mij en ook heel sterk op uw zoon, uw dochter of uw inwonende cliënt 

Ontspanning voor deze cliënt aan het Pannerdens Kanaal.

Als Zorgbegeleider stel ik mezelf voor aan u.
Mijn naam is Johnny Hoven, ben een 60er en oorspronkelijk kom ik uit Arnhem. In 1983 ben ik getrouwd met Anita en we kochten een appartement in Presikhaaf 1, een buitenwijk van Arnhem, dicht tegen het winkelcentrum Presikhaaf aan. Per 1994 zijn we verhuisd naar het stadje Zevenaar en kochten er een kleine middenwoning, daar werden onze twee prachtige dochters geboren, Nina en Tessa.
De werkomgeving waarin ik per 1981 aangesteld was als medewerker civiele dienst lag even buiten Arnhem, Schaarsbergen. Toen heette het nog Kooningsjaght een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het was en is nog steeds een groot complex met toentertijd nog een groot aantal paviljoens met namen als Eikenhorst, Vogelnest, Heidepol en Dennenhoek om er maar een paar te noemen. Tegenwoordig is de totale fusie een feit – het heet nu SizaDorpGroep – en de
paviljoens zijn verdwenen. Nieuwe units zijn verrezen en alles is aangepast aan de moderne tijd. Tegenwoordig doe ik hier nog veel zzpwerk bij solistisch wonende cliënten.

Waar ik naar toe wil is het feit dat ik een gevoel ging ontwikkelen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het gevoel kan ik zo ongeveer beschrijven als een natuurlijke drang om voor deze mensen te zorgen, hun mijn vertrouwen en veiligheid te bieden. 1999 kreeg ik mijn kans om door reorganisatie een werkplek te krijgen op de Dagbestedinggroepen, hieraan zat ook een opleiding gekoppeld op MBO 4 niveau. Met beide handen en hoofd deze kans aangepakt en daar 10 jaar dagbesteding gegeven aan ernstige – en licht verstandelijke gehandicapten. Na nog eens ruim zeven jaar op Wonen te hebben gewerkt werd mij gevraagd door oud- collega’s om samen met hen te werken als ZZP’er. Dit was in 2007 en ik was er klaar voor. Het beviel van begin af aan uitstekend en nu ga ik mijn vijftiende jaar in als Zorgbegeleider onder de naam CompanianJohnny, zie mijn Logo.

Uitleg LOGO
De hoed – een originele Stetson uit Australië – impliceert veiligheid en geborgenheid, immers je bedekt een kwetsbaar onderdeel van je lichaam, je hoofd. De invloeden van buitenaf door weersomstandigheden beperk je daardoor aanzienlijk, denk aan zonneschijn, regen en wind. In overdrachtelijke zin bescherm ik de cliënten ook door invloeden van buitenaf, door prikkels te reduceren en ze weg te nemen, door onrust te verminderen door communicatie of juist door ventilatie en om rust te bewaren door zelf kalm, integer en vertrouwd
over te komen in mijn werkhouding naar de cliënt toe, solistisch of in groepsvorm. Als methodiek is de Triple C methode mijn favoriet omdat de nadruk dan ligt op het samen doen en samen beleven voor 100  

Het hengelen in de praktijk:
De fascinatie voor de natuur en voor vissen in het bijzonder zat er al op jonge leeftijd. Ik was net zes of zeven jaar geloof ik en stond al met een schepnetje te klungelen. Niet heel vreemd, want de helft van mijn ooms die visten ook. Het zat dus al in mijn bloed, bij wijze van spreken. Ongeveer hetzelfde beeld qua voorgeschiedenis merk ik ook bij de doelgroep, al dan niet gestimuleerd door vissende oom of opa of door een vissende begeleider(ster). Door eindeloos veel ervaring op te doen met sportvissen en de omgang met cliënten door de jaren heen te verfijnen, is het voor mij heel gemakkelijk geworden op een aangename en geduldige manier mensen met beperking te instrueren en dat in Jip en Janneke taal te benoemen naar hen. Al het benodigde materiaal heb ik in principe voor handen en op voorraad. In de praktijk kan er namelijk nog wel eens een ongelukje zich voordoen. Bijvoorbeeld, je kunt ergens aan vastzitten onder water met haak of kunstaas of je haakt een boom of lage struik met het uitwerpen, dat soort dingen … en dan kun je het verspelen/kwijtraken. De psychologie erachter is om de cliënt te stimuleren letterlijk de draad weer oppakken en de eventuele ontstane
frustratie te bespreken. En vervolgens alles loslaten en een nieuwe start inzetten. Voor mijn gevoel is het samen hengelen met de cliënt een ondernemende tocht waarbij een groeiende relatievorming op nummer een staat. Het zijn de vangsten, groot of klein, veel of matig of misschien niets, het is de aandacht, de communicatie, de humor, de autoritten, de beleving van de natuur die therapeutisch werkt op het welzijn van de cliënt. Daarnaast adviseer ik het thuisfront om een logboek aan te leggen om toch vooral te kunnen terugblikken.

Sportdag voor de jeugd van HSV De Rietvoorn Pannerden

Aanbod
Het hengelaanbod betreft in principe een halve dag hengelen, de uren zijn bespreekbaar in overleg (ochtend of middagen advies hierin) De draagkracht en de behoefte van de cliënt is bepalend. Het lidmaatschap of vergunning is gratis bij de bovengenoemde verengingen. Wel geef ik het advies om een landelijke VISPAS aan te schaffen, de kosten zijn rond de 40 euro. Hiermee kun je ook in veel Federatiewater hengelen. Aanbevolen dus! Als alternatief viswater zijn de betaalde wateren en forellenvijvers zeer geschikt, Ook hierover kan ik van advies dienen.

Financiële aspect
Voor de vergoeding van de uren en de reiskosten ga ik graag in gesprek met de bewindvoerder in verband met het aanspreken van het Persoonsgebonden Budget van de cliënt. Samen vullen wij dan een geschikt formulier hiervoor in waarna de goedkeuring van het SVB volgt. De facturatie stuur ik eenmaal per maand naar de bewindvoerder die het verder afhandelt met de SVB.
Medicatie Gebruikt de cliënt medicatie? Ik ben bevoegd om medicatie te verstrekken 

Johnny Hoven Contactgegevens
Bedrijfsnaam CompanianJohnny
E-mail b.companianjohnny@kpnmail.nl
Mobiel 06 – 23213670
KvK 09194924
Vrijgesteld van btw – heffing
AGB – code: 881030.Ondersteuning en begeleiding van
gehandicapten Sociaalpedagogische dienst.
Bij interesse van uw kant kom ik naar uw locatie voor
een intakegesprek, geheel vrijblijvend.
We bespreken dan de omgang met betreffende cliënt,
alle ins en outs, en het aantal uren.
Dank voor uw aandacht, 

Met vriendelijke groet,
Johnny Hoven.

Wie de jeugd heeft , heeft de toekomst ook hier onder begeleiding.