Aantree Viswater oude Stoomgemaal Bach aan de Deukerdijk. 

                                      

Beste vissers het is duidelijk dat de toegang naar  de woning oud gemaal geen aantree is voor onze vissers met hun auto. Herhaaldelijk wordt zoals ons de klacht bereikt  met de auto de afrit gebruikt voor de materialen uit te laden. Beste visser doe dit niet anders krijgen we problemen met de visrechten. Laat dit duidelijk zijn, bij gebruik afrit word nummerbord genoteerd, zodat we een beeld vormen wie zijn dan de harthorige. Hopend gebruiken we ons verstand, het bestuur.