Skip to content

Damesvissen

DAMESVISSEN.

05 – september 2021
12 – september 2021
19 – september 2021

Dameswedstrijden:

Damesvissen in wedstrijdvorm, zeker dat blijven we doen.
Voorheen werden deze wedstrijden gevist in de Jeugdvijver.
Opzicht leuk, maar uiteindelijk heeft de Jeugdvijver minder wedstrijdallure.
Een beeld het risico, vangen de karper waarvan de meeste keren de karper de winnaar word.
Het resultaat, een kapotte hengel of vistuig weg.
Na onderling overleg hebben we gekozen naar een nieuwe visplek, de keus viel op het (Ouwe Lullengat).

 
Dameswedstrijd 2020

Daar vissen we nu dit jaar voor het vierde jaar, gezellig, veel competitiestrijd, en goede vangst.
We krijgen wel last van de natuuromslag, de waterstanden bereiken waarden dat gaat uitzien tot catastrofen.
2011 het eerste jaar dit duidelijk werd gemaakt door de natuur, een omslag zichtbaar word. Tot op heden
11 jaar later zijn al veel leemputten verloren gegaan door verdroging. De toekomst zal aangeven tot hoever
de leemputten nog behouden kunnen worden. Als vereniging zullen we ons gaan constateren op het water op de Kijfwaard.
De volksmond geeft aan hier word weinig gevangen, natuurlijk ook weinig gevist, vul het dan maar in. Dit zeggende u bepaald of er vis zwemt, een ding is zeker het water op de Kijfwaard word een van de belangrijkste viswateren voor onze vereniging.
Dames meld je vroeg genoeg aan voor de deelname van jullie wedstrijden, twee wedstrijden tellen voor het eind resultaat, geef je op, op onderstaande mail. Het bestuur, tevens zijn we nog steeds zoekende voor bestuursleden, ook dames kunnen hier zitting in hebben, en zelfs van betekenis kunnen zijn.

Het Bestuur Fr W, R.A.. naast Commissie.

secretaris@hsvderietvoornpannerden.nl