ZORGENKIND JEUGDVIJVER AL JAREN

H.S.V. “DE RIETVOORN” – PANNERDEN
Opgericht Mei 1953 – kon. Goedgekeurd 6 Augustus 1955, nr. 98 tel 06-13606202 www.hsvderietvoornpannerden.nl  Secretariaat Hoogeweg 15 Pannerden
secretariaat@hsvderietvoornpannerden.nl

                                             Heel mooie vissteigers aangelegd, jammer het water staat 60 cm onder het niveau.

Pannerden Jeugdvijver voor Pannerdense gemeenschap een begrip, voor jeugd, deelnemers met beperking, voor moeders geeft deze jeugdvijver ontspanning. Een mooi gebaar van de gemeente om twee kunststof vissteigers aan te leggen uitgevoerd door Firma Check Infra.

JARENLANG ONDERHOUD EN WATERVOORZIENING BAART GROTE ZORGEN.

De grootte vraag de watervoorziening en het maaibeleid, dat al velen jaren voor 40 % toelaat. Oorzaak onvoldoende water de maaiboot waterschap is niet voldoende inzetbaar. De vereniging probeert jaarlijks handmatig met haar (snijoord) zeis het gebruik enigszins te optimaliseren. Door geen onderhoud te kunnen uitvoeren oorzaak lage waterstanden lekkage overlaat Rijn & IJssel. Hierdoor word de groei van exotische plantengroei (als cadeau ontvangen van gulle (Aquarium houders) gestimuleerd door sneller oplopen watertemperatuur de groei hiervan een overheersende factor in de vijver, maakt hierdoor het vissen onmogelijk. O.a. waterwaaier ( Cabomba caroliniana, naast nog meer exotische groei. De vraag is of deze zomer door de kinderen nog gevist kan worden nu deze vissteigers zijn  geplaatst. Het lijkt wel dat de vereniging telkens voor het welzijn van de gemeenschap moet bedelen voor vastgelegde voorzieningen dat niet voldoet, dit al ruim 10 jaar. Het is veel en vaak uitgelegd aan de instantie waarin het hapert, maar geen luisterend oor die hier zorg voor moeten dragen. De leefbaarheid, en mogelijke beleving in de ontspanning van het vissen voor onze jeugd naast de visles in samenwerking Sportvisserij Midden Nederland dat al 16 jaar plaats vind met vallen en opstaan gebruik visvijver. Dan spreken we nog niet eens over het gebruik minder invaliden, uiteindelijk moeten ook zij gebruik kunnen maken van deze voorzieningen die destijds met gemeente Rijnwaarden besproken en afgesproken zijn. Tijdens de fusie naar de gemeente Zevenaar zijn ook deze rechten hierin meegenomen wie waar voor verantwoordelijk zijn. Simpele vraag, is er een wil, als die er is bij de uitvoerende partijen, natuurlijk kost dit ook weer geld, had voorkomen kunnen worden indien men een luisterend oor had in het verleden. Dat hebben we in een overleg duidelijk besproken wie waar verantwoording draagt. Ook is door ons medegedeeld om mee te betalen voor een deel, het is tot slot voor onze gemeenschap.

Het bestuur HSV De Rietvoorn.
Maart 2024

Samen op weg naar één nieuwe sportvisserijorganisatie!

Samen op weg naar één nieuwe sportvisserijorganisatie!

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op donderdag 7 maart is unaniem en met veel enthousiasme besloten om een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie te gaan vormen. Vanuit alle lagen van de organisatie (landelijk, regionaal via federaties en lokaal door verenigingen) is belangrijke input geleverd om tot dit proces te komen.

In waarschijnlijk een van de kortste ledenvergaderingen in de geschiedenis van de georganiseerde sportvisserij, werd het voorstel om tot een organisatie te komen zonder vragen of tegenstem aangenomen. Een organisatie die op een krachtige en efficiënte manier de belangen van sportvissers én de visstand gaat behartigen.

Dit betekent dat de zeven federaties, Sportvisserij Nederland, de Vertegenwoordiging Sportvissers en de specialistenorganisaties er samen met verenigingen naar streven om binnen twee jaar een volledig nieuwe organisatie te zullen gaan neerzetten.

Samen

Dit unieke besluit is het resultaat van een zeer intensief proces. Een belangrijk onderdeel hiervan waren de talrijke gesprekken met zowel bestuurders als medewerkers van federaties, hengelsportverenigingen en Sportvisserij Nederland. Door telkens met open vizier met elkaar het gesprek aan te gaan ontstond begrip voor elkaars verschillen en beweegredenen. Het resultaat mag er zijn.

Uitwerking

De streefdatum waarop de eenwording moet worden voltooid is 1 januari 2026. Besluitvorming vindt dan normaal gesproken plaats tijdens de ALV in 2025. Niets is echter in beton gegoten; begrip en draagvlak bij betrokkenen zijn cruciaal en zeer gewenst.

Om dit proces goed te laten verlopen is een transitieteam gevormd. Dit team bestaat uit Anton Maas (Sportvisserij Zuidwest Nederland), Frank Bosman (Sportvisserij Midden Nederland), Graham Johnstone (Sportvisserij MidWest Nederland), Jan Kamman (Sportvisserij Nederland) en Rosetta Kooistra (Sportvisserij Nederland). Dit team heeft de nodige expertise en ervaring op het gebied van fusies en kent de achterban goed.

Eventuele vragen over dit onderwerp kunnen worden verstuurd naar info@sportvisserijnederland.nl

De Kanjers van HSV, bezorgt de leden visplezier.

Natuurlijk waar groet er geen riet, waterlelies, en veel ongemak voor de visliefhebbers. Vaak hoor je gemopper we kunnen bijna niet vissen.Dat is in een zin gezegd niet opgelost. Maar een groepje geheten “De Kanjers”steken vaak hun armen uit de mouwen, om het viswater redelijk te onderhouden. Vele jaren droogte gekend, 2021 is een geheel ander jaar met deze voorzieningen. De Kanjers konden deze zomer niet veel uitrichten, nu het eenmal herfst is en het waterpeil laat het toe zijn deze mannen actief. zie filmjes.

We hopen dat de winter mild blijft dan kan er goed gevist worden “De Kanjers”.

Titel Keizerschap voor Roland Cornelissen HSV De Rietvoorn Pannerden.

Pannerden – dit jaar werd de BC wedstrijd te Huissen bij HSV St Petrus gehouden. Rond de 40 leden hadden zich ingeschreven. Deze combinatie wedstrijd is een traditionele festiviteit van acht verenigingen die gezamenlijk in de Stichting Hengelsportcombinatie “De Betuwe”bevinden.
De wedstrijd bestaat uit deelname van koningen van het afgelopen jaar. De overige opgave zijn leden die natuurlijk ook vissen maar dan gaat het om de dagprijzen, niet om de titel van het Keizerschap. Vijf koningen streden onderling wie de titel Keizerschap De Betuwe 2021”mocht gaan winnen. Roland Cornelissen van Hengelsport Vereniging HSV De Rietvoorn Pannerden verovert met een vangst van 11 kilo en 750 gram deze eervolle titel (Keizer 2021) voor de 3e keer. In de voorgaande jaren weet ik nog de 2e keer was 2017, de 1e weet ik het jaartal niet meer, maar nu vandaag 25 september is het mijn 3e  Keizerzege.

De uitslag van de eerste 5 onder en boven.

Bovenkant

1- Bert van Vorselen          Gewicht        10.870 gr Krib 2.
2- Chris van Moerkerk      Gewicht         10.590 gr Plei 7.
3-F Walk                              Gewicht           8.100 gr Krib 26.
4- Gert Bakker                    Gewicht           6.800 gr Krib 20a.
5- Theo Welgraven            Gewicht           6.770 gr Krib 11.
Onderkant.

1- Ronald Cornelissen       Gewicht         11.750 gr Plei 7.        
2- Jan Peters                       Gewicht        10.860 gr Plei 9.3-
3  Harry Feiyen                    Gewicht          8.860 gr Martens.
4- Joop van Roijen              Gewicht          8.850 gr Plei 6.
5- Marcel Willemsen           Gewicht          7,900 gr Krib 1.

 

Namens alle verenigingen van harte Ronald.

                                                                                                                                                                        Het eremetaal van Roland Cornelissen  

Tiende Visles verloopt ongemakkelijk.

Pannerden – 10 jaar visles, 10 x organiseren, dat gaat niet altijd even makkelijk. Vooral de medewerking waar de organisatie afhankelijk van is loopt stroef. Enthousiasme en spanning van groep zeven weerkaatst in de klas, als vismeester Ans van Heumen uit Deest het verhaal doet van een snoek die een visje verorbert. Het is muisstil in de klas zo stil dat het lawaai van het schoolplein achter de school de Juf moet besluiten enkele ramen te sluiten. Letterlijk de spanning was te snijden. De spanning naast de leerstof was de verwachting hoog, duidelijk zichtbaar bij groep af te lezen. Vaak wordt er een verkeerde inschatting gemaakt, door betrokkenen. Visles wat heeft dit te betekenen voor het kind, waar diervriendelijke omgang in je omgeving niets mis mee is.                  

Organiseren – Vele malen overleggen en verzenden van mails en datums aanreiken van de activiteiten die op deze Jeugdvijver staan gepland. Hierdoor kan vlekkeloos het welzijn de activiteiten voor jeugd en personen met beperking een normale en optimale doorgang vinden. Tijdens de visles van 24 september 2021 is het jammer dat de kinderen van groep zeven ’t Scathe niet voldoende plaats hadden om te kunnen vissen. Hierdoor ontstond veelal  dat veel kinderen op een plekje kwamen te staan. Gevolg vaak tuigjes in de knoop, naast het dobbertje telkens in het groen vast te zitten. Ondanks dit ongemak geeft Juffrouw Laura aan dat zij en de kinderen het leuk vonden. De organisatie vind het toch jammer dat hierdoor de kinderen ook hierdoor veel lopen omdat er geen goed visplekje voor deze 22 kinderen voorhanden waren. Wij zullen ondanks deze tegenvaller zeker met het Waterschap RIJN & IJSSEL wederom gaan praten over het maaibeleid voor deze kunstmatige Vijver, aangelegd 1995. Het welzijn voor mens als dier is voor de Hengelsport De Rietvoorn Pannerden een Pre.                    

DE VISLES.                                                                                                                                                                                 
Ieder jaar worden vislessen georganiseerd op honderden basisscholen in Nederland. Een vislesprogramma bestaat uit twee delen: ruim een uur visles en twee uur visexcursie. ’s Ochtends visles aan bod welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademen en nog veel meer interessante weetjes. Ook komen visvragen aan bod van de leerlingen uit de klas. Wat is de grootste vis die je in Nederland kunt tegenkomen? Hoe oud kan een snoek worden? Waarom heeft een stekelbaars stekels? Op al die vragen krijg je antwoord. Tijdens de visles krijgt de hele klas een superleuk lespakket en het boekje “Vissen doe je zo” vol tips en trucs voor het vissen met vaste hengel. Na de visles gaat de hele klas naar de waterkant om ‘middags lekker te vissen in een water in de buurt van de school. Daar zorgen de vismeesters en een team van viscoaches dat ook de kinderen die nog nooit gevist hebben gevist, een visje kunnen vangen. Ook helpen ze bij het lokken van de vis en natuurlijk onthaken.  Aan het eind van de vismiddag bekijken ze met de hele klas welke vissoorten er allemaal gevangen zijn. De visexcursie is altijd harstikke leuk en alle kinderen die er aan mee doen zijn super enthousiast. Zelfs als het regent.                                              Ook op jou school. Natuurlijk kan er op jou school een visles worden georganiseerd. Als jij dat een goed idee vindt, vraag je juf of meester dan om eens op de informatie voor docenten te kijken. 
Daar staat alle informatie die de school nodig heeft. Je juf of  meester kan hier ook heel makkelijk een visles aanvragen. Maar wel op tijd doen, want een visles moet goed worden voorbereid. De vislessen worden gehouden van mei t/m september en zijn helemaal gratis.                                                                                                                      

Vissen tijdens Visles.

Ja nu vissen maar eerst het groene bakje openen, waar het krioelt van witte maden, voor sommige eng, voor de gelouterde een koud kunstje, een ervaren vissertje roept je moet de angel in zijn kontje steken, anders loopt het helemaal leeg met witte smurrie (Ba). Het duurt dan ook niet lang of de joel gaat ik heb er een, kijk eens wat mooi. Maar ook dan wordt al snel vergeten wat de juf heeft verteld hoe je diervriendelijk vissen moet, namelijk eerst de hand in de emmer water nat maken en dan de vis onthaken met de onthaak pen, die een ieder heeft ontvangen. Die hand nat maken is voorzorg dat het slijm niet meer zo erg op je hand blijft plakken en tweede zo min mogelijke beschadiging breng je dan mee, dat is alleen maar prettiger voor de vis voor het herstel. Ook een geweldige verrassing dat er plotseling jonge karpers gevangen worden, zelfs in verschillende maten van 25 cm tot 15 cm. We wisten dat er grote kalibers rond zwemmen, zou dit een actie van de Sint zijn. Nou wij danken de gulle gever, het zorgt voor enthousiaste uitdaging tijdens de visles.

Hieronder stukjes van de kinderen.

Het was interessant en we kregen boekjes en een haakje voor het draad. Toen de presentatie voorbij was gingen ze alles bij de vijver klaarleggen. Wij gingen lopen naar de vijver. Ik heb 3 vissen gevangen. Twee kinderen uit de klas hadden een karper en uiteindelijk gingen we op de foto. En we kregen een tasje met spulletjes erin. Groetjes Liz

Ze gingen vertellen over vissen, daarna gingen we naar de visvijver. Daar waren Frans, Roel, Ans, Ria en Annie. We kregen een hengel en toen kregen we een plek. Daarna gingen we het proberen. Ik ving er maar 1, maar ik ben wel blij dat ik er 1 heb gevangen. Ik was met Liz maatjes, wij hadden samen een emmer. Om half drie gingen we een foto maken. Het was super leuk! Groetjes Feline. Met vriendelijke groet, Linda Derksen.

 

Wisse van der Velde verteld zeer aandachtig zijn ondervindingen, waar de leerlingen vol spanning luisteren.

HENGELSPORTVERENIGING DE RIETVOORN PANNERDEN.

Ans van Heumen Vismeester Sportvisserij Midden Nederland bekend op ’t Scathe Pannerden. Dit is haar elfde jaar (visles) dat Ans van Heumen verzorgd voor groep 7 basisschool ’t Scathe Pannerden. We hebben een moment gedacht verteld de secretaris hoe gaan we er mee om, alles en ieder word uit het normale levensritme ontwricht. We worden gedwongen een andere levensstijl in te nemen. Dit als mogelijkheid het corona virus te bedwingen. Er is overlegt met de directie Diane Max ’t Scathe basisschool Pannerden wat doen we. We kunnen ook de vraag stellen wat verbeterd de situatie om het af te gelasten, de risicofactor is minus, afstand bij leidinggevende is gewaarborgd, kinderen onderling weinig tot geen risico. Overwegende rekening houdend met de noodzakelijke regelgeving zijn we er in geslaagd een barre maar vooral een opwindende zeer geslaagde vislesdag te organiseren. De morgen stond in het teken van de zoetwatervissen. Deze theorie aan de hand van beelden ging er in als gesneden koek. De leerlingen 24 waren zeker leergierig in deze materie, waaronder enkele buitenbeentjes zich bevonden met hun inzichten van de viskunsten, zeker in aanmerking voor de top tien met hun viskennis. De Boa, bijzonder Opsporingsambtenaar, heet zo’n mijnheer of mevrouw in het uniform. Wisse van der Velde wist de kinderen enorm te motiveren met zijn ondervindingen tijdens zijn lange loopbaan bij NS als controleur Boa op de trein tijdens het personenvervoer. Nu ik met pensioen ga, ga ik mij inzetten als Boa bij de Sportvisserij, ook dan heb ik weer met mensen te doen, het gaat mij niet om de regeltjes, het gaat mij om de gezamenlijke verantwoording hoe we hier mee om te gaan onze natuur samen. Regelgeving los je niet op met proces-verbalen uitschrijven is zijn uitleg, onderling begrip en respect dat zijn de handvaten voor een ervaren gezagdrager in zijn omgang juist met mensen en zeker met kinderen om kunnen gaan. De theorie duurde van 10 uur tot 12 uur was leerzaam voor groep zeven. De middag moest dan de praktijk worden gevormd. Rond een uur kwamen de kinderen gezamenlijk naar de jeugdvijver, waar na enige aarzelingen bij een enkeling zich eerst de omgeving te hebben geobserveerd werd de hengel tot zich genomen.

Ja nu vissen maar eerst het groene bakje openen, waar het krioelt van witte maden, voor sommige eng, voor de gelouterde een koud kunstje, een ervaren vissertje roept je moet de angel in zijn kontje steken, anders loopt het helemaal leeg met witte smurrie (Ba). Het duurt dan ook niet lang of de joel gaat ik heb er een, kijk eens wat mooi. Maar ook dan wordt al snel vergeten wat de juf heeft verteld hoe je diervriendelijk vissen moet, namelijk eerst de hand in de emmer water nat maken en dan de vis onthaken met de onthaak pen, die een ieder heeft ontvangen. Die hand nat maken is voorzorg dat het slijm niet meer zo erg op je hand blijft plakken en tweede zo min mogelijke beschadiging breng je dan mee, dat is alleen maar prettiger voor de vis voor het herstel. Ook een geweldige verrassing dat er plotseling jonge karpers gevangen worden, zelfs in verschillende maten van 25 cm tot 15 cm. We wisten dat er grote kalibers rond zwemmen, zou dit een actie van de Sint zijn. Nou wij danken de gulle gever, het zorgt voor enthousiaste uitdaging tijdens de visles.

Visles op basisschool ‘t Scathe in Pannerden.

Groep 7 van basisschool ’t scathe heeft visles op sclool. Deze les wordt georganiseerd door hengelsport vereniging de Rietvoorn uit Pannerden i.s.m. de hengelsport federatie Midden Nederland. In de klas vertelt
Ans van Heumen van de federatie over welke vissen er in Nederlandse wateren leven, hoe kan je weten welke vis je gevangen hebt (d.m.v. een zoekkaart) en hoe je de vis kan onthaken. Daarnaast vertelt ze over het leven van vissen in de zee. In de middag is het tijd om de theorie in de praktijk te brengen. Bij de plaatselijke visvijver krijgen de kinderen een hengel en een doosje maden en kan er gevist worden. Al gauw worden de eerste vorntje en baarsjes gevangen. Onder hilariteit worden de vissen van de haak gehaald. Sommige kinderen doen dit zelf, anderen laten dit doen door aanwezige vrijwilligers.
De kinderen waren erg enthousiast en het was een zeer geslaagde dag, ook mede door het goede weer. Met vriendelijke groet, Chantal Kuiper Leerkracht ’t Scathe Leerkracht Montessori Kindcentrum Westervoort.

Ook danken wij alle vrijwilligers die geholpen hebben namens het bestuur HSV.

Dames Vissen derde wedstrijd Mariet te Pest winnares.

Dameswedstrijd 2020

VISWATER VAN TOPKWALITEIT.

De natuurlijke waarden zijn van hoog gehalte met betrekking Fauna en Flora leven in dit viswater. Ondanks dat ook hier de droogte zeker parten speelt, gelukkig bevinden zich verdiepingen in deze kleiput afgraving van oudsher. Mariët te Pest laat zich niet van de wijs brengen tijdens de 3e en tevens de laatste wedstrijd die gehouden werd op zondag 20 september in het (Ouwe Lullengat) 2020. Twee wedstrijden tellen voor het eindklassement. Zij wist 151 stuks te vangen en goed is voor een lengte van 19 meter en 42 cm, naast de 1e prijs. Haar belager Agnes Groenen die na twee wedstrijden aan de leiding stond, laat het tijdens de laatste wedstrijd afweten, kwam 1meter 97 cm tekort om aanspraak te maken op de 1e prijs. Nummer drie Lieke Wensink, zeker met visserslatijn in haar bloed, van haar opa zij rooide het tot de derde plek, kwam op een vangst van 13 meter en 26 cm.De start was dit keer prettig voor de deelneemsters oosten wind lekker in de rug, de zon was voor de niet zonnebrildrager een opstakel.

Lieke heeft zeker les gehad van Opa, in twee wedstrijden wist zij zich op de derde plaats te zetten.
Ja Annie sinds jeweer in Pannerden woont als je niet thuis bent weten we jou te vinden, geniet maar.
Dameswedstrijd 2020
Strak blauw water en de wind in de rug een meevaller dus, of toch niet ?
uitslag damesvissen2020   
   Uitslag wedstrijden   
Mariet te Pest            151           19.m 42 cm            1  
Agnes Groenen            142           17.m 45 cm            2  
Lieke wensink           109           13.m 26 cm            3  
Annie Lijkendijk           101           12.m 26 cm            4  
Ria Wezendonk             92           10.m 16 cm            5  
Annie Nas             71             8.m 95 cm            6  
Ria Joosten             33             4.m 07 cm            7  
Brigit Markerink             20                         2.m 56 cm             8  
Mariska Stam             15             1. m 84 cm            9  
       
       
Totaal gevangen           734    

Mooie karpers gevangen door gebroeders Kreleger.

Pannerden – een beleveniswonderlijke dag voor Antwan Kreleger uit het verre Arnhem, ja ik woon daar boven op die mooie bult. Wat overkwam mij op 22 augustus 2020 rond 11.30 uur. Ik kreeg een run, ja ik hoefde uiteindelijk niet eens aan te slaan, daar stond ik dan met een werphengel in mijn handen, een vis die mij het water in wilde trekken. Ik was eerst even beduusd maar toen het bij mij doordrong dat we een joekel van een schubkarper gehaakt hebben was het alle hands aan dek. We hebben hem dan ook mooi rustig gedrild en uiteindelijk hebben we hem enigszins vermoeid boven het schep kunnen laveren, ja daarna was het een koud kunstje. Zo als dat altijd gaat met grote gevangen vissen er is altijd bekijks maar ook sportvissers die je helpen, het was een zeer sterke vis. Een vraag aan de lezer het is geen quiz wie weet hoelang u hem schat , en welk gewicht. Ben heel benieuwd wat u mij laat weten van deze gevangen vis . Antwan ,

Jammer Nico dat er niet gemeten en gewogen is, daarom plaatsen we geen geschat gewicht.
Ja Toon volgende keer wegen en meten, dan hebben we info dat aanslaat.

Omgevingwet 2021

Historische beeltenis het Gemaal “De Oude Rijn”.

Op 20 juli j.l. hebben wij, de Hengelsport vereniging De Rietvoorn uit Pannerden, een overleg gehad met wethouder Belinda Elfrink en beleidsmedewerker Dick Molema. Vanuit onze vereniging was daarbij aanwezig commissie John Kuipers, secretaris Frans Willemsen, en bestuurslid Roel Abbink.

Op een mooie locatie, bij het historisch gemaal “De oude Rijn” aan de Deukerdijk hebben we gezamenlijk verkend wat de nieuwe omgevingswet zou kunnen betekenen voor de hengelsportvereniging. Hierbij gaf de wethouder de visvereniging een compliment dat we er vroeg bij zijn en dat het belangrijk is je als vereniging af te vragen wat de nieuwe omgevingswet voor gevolgen kan hebben voor de vereniging.

Wethouder Belinda Elfrink gem Zevenaar samen met Frans Willemsen Sect Rietvoorn.

De Omgevingswet.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet naar alle verwachting in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor integraal beheer van en de ontwikkelingen in fysieke leefomgeving. Verbeterdoelen van deze wet zijn: minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Vrijetijdseconomie zal een plek krijgen in de Omgevingsvisie, waaronder de Liemerse visie over de kracht van het gebied en het promoten van het water voor recreatieve doeleinden. De wethouder juicht de toekomstige samenwerking met andere visverenigingen in onze nabijheid toe om sterker te staan in het uitbrengen van voorstellen. Vragen zijn: hoe integreren we wateraspecten in omgevingsvisie. Hoe geven we het participatieproces handen en voeten, en hoe gaan we met lokale initiatieven om?
Daarnaast hebben we nog gesproken over praktische onderwerpen zoals hoe houden we viswater in goede staat en bereikbaar voor de leden. Door droogte en dichtgroeien van plassen wordt het voor vissers moeilijker hun hobby uit te oefenen. Daarbij is het belangrijk goed overleg te voeren met grondeigenaren en waterschap en gemeente. Van beide kanten werd het overleg als zeer positief ervaren en vinden we het belangrijk goed met elkaar in contact te blijven.

Het bestuur.

Jeugdvijver in Pannerden onderzoek

Jeugdvijver in Pannerden
Van: G. de Laak, Sportvisserij Nederland
Voor: HSV de Rietvoorn, Pannerden
Datum: 25 juni 2020
Projectnr: AVK2020024

 

Probleem

De vijver voor de jeugd groeit dicht met waterplanten (gekroesd fonteinkruid). Fonteinkruid wordt wel gegeten door de graskarper. In de vijver ligt één groot waterlelieveld en meerdere kleine velden. Twee jaar geleden heeft de vereniging graskarper uitgezet. De waterplantengroei blijft teveel, zodat het vissen wordt bemoeilijkt. De vereniging heeft in 2019 circa 1000 voorns (diverse maten) uitgezet in de vijver. Deze vissen worden niet gevangen.

Beschrijving water en gebruik

De vijver ligt aan de rand van een woonwijk. Het water is circa 0,1 hectare groot. Het waterpeil zakt in droge perioden en kan door de inlaat van grondwater uit een brandput redelijk op peil worden gehouden. Maximaal 1,2 meter diep bij normale waterstand. Overtollig water (regenwater van woonwijk wordt ook wel aangevoerd via een droge sloot/greppel) wordt afgevoerd via een stuwtje aan de noordzijde. De bodem bestaat uit klei met een baggerlaag. Aalscholverbezoeken zijn beperkt tot 1 a 2 aalscholvers per dag in de winter. Tijdens het bezoek op 24 juni 2020 werden diverse grotere karpers (>50 cm) gezien in de vijver. Scholen kleine ruis- en blankvoorns zouden wel aanwezig zijn. Ook zitten er zeelten in deze vijver. Zeelten kunnen goed overleven in dit soort ondiepe en begroeide wateren. In het water zou ook een meerval aanwezig zijn. Deze vis kan zeer veel kleine vissen opeten. Er is een onduidelijk foto van de meerval gemaakt door een lid van de vereniging en ook tijdens het bezoek werd een grote kolk gezien in het water. Deze kolk kan ook veroorzaakt zijn door een grote karper. Twee andere personen van Sportvisserij Nederland zeggen dat de vermeende meerval op de foto geen meerval is.

Waterplanten

Op de foto is te zien dat de waterplanten net zijn gemaaid. Langs de oever is een plantenvrije zone. Naar verwachting groeit deze binnen een maand weer dicht. Grootschalig maaien wordt niet geadviseerd, er is teveel kans op sterfte door opwoelen van slib en daardoor een zuurstoftekort. De uitzet van graskarper is nog niet succesvol gebleken. De graskapers zijn als vrij klein formaat uitgezet en dus kan het wel een aantal jaren duren voordat de uitzetting effect heeft. Ook kunnen kleine graskarpers gemakkelijk ten prooi vallen aan de aalscholver. Na het maaien met de korf is het mogelijk een aantal visplaatsen vrij te houden van waterplanten door de planten te verwijderen met een stuk betonijzer. Dit ijzer kan verzwaard worden met een kleine steen en dan over de bodem worden getrokken aan een touw. Door een aantal keren in te gooien kan een heel gebied plantenvrij worden gemaakt. Tijdens het bezoek en op de foto’s is geen graskarper te zien. Het zijn wel erg schuwe vissen.

Visstand

De uitzet van een 1000 tal kleine blankvoorns is niet succesvol gebleken. De reden hiervoor is niet duidelijk. Er zijn een aantal mogelijkheden. Vissterfte na uitzet door handling en stress, de aalscholver, vraat door snoek, meerval, maar ook door karper en een combinatie van deze factoren.

De uitzet van kruiskarpers wordt afgeraden. De vangst van kruiskarpers is per levering sterk wisselend. Andere vissoorten hoeven niet te worden uitgezet. Ook van giebels is het vangstresultaat sterk wisselend.

Advies

Na maaien visplekken open houden met betongaas. Afwachten of de graskarpers nog groeien en meer planten gaan eten. Of toch 50 kilo grotere graskarpers uitzetten. Afvangen tijdens een wedstrijd van grotere karpers. Uitzetten van 50 kilo karpers sortering 800-1000 gram. Dit zijn vrij kleine karpers, maar er is blijkbaar geen/weinig gevaar van predatie door aalscholvers. Indien de vissen erg snel groeien, dan kan er in het najaar van 2021 nogmaals 25 kilo karper worden uitgezet.

Stellen van regels aan de bevissing

De bedoeling van een karpervisvijver is dat deze een hoog bestand aan karper heeft en dat er intensief gevist gaat worden. De uitgezette karpers komen uit een kwekerij en zijn gewend aan het leven in een vijver. Een intensieve bevissing is ook geen probleem mits er een aantal aanvullende regels worden gesteld. Deze regels moeten worden opgenomen in de toestemming van het water. Om dit extra te benadrukken kunnen kleine foldertjes worden gemaakt die langs de waterkant kunnen worden uitgedeeld. Ook het plaatsen van een informatiebord met de regels zou aan te bevelen zijn.

Vergunningsvoorwaarden karpervisvijver:

  • Er mag alleen worden gevist met de vaste stok voorzien van elastiek.
  • Alleen weerhaakloze haken zijn toegestaan.
  • Verbod op gebruik van leefnet.

Vanuit de vereniging kun je als voorwaarde opgenomen dat niet gevist mag worden zodat watervogels het aas kunnen grijpen (drijvend vissen is dus niet toegestaan).

Download het onderzoek