Elften onderzoek Sportvisserij Nederland.

Vismigratie onderzoek

Vismigratie onderzoek

Beste leden  en geachte lezers.

Samen met Wageningen Marine Research en het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek doet ATKB onderzoek naar het trekgedrag van elft (Alosa alosa). Dit voorjaar hebben we 16 elften bij Stellendam voorzien van een akoestische zender. We verwachten dat de elften via de Waal naar Duitsland en Zwitserland trekken. Om de elften te kunnen volgen, hebben we een aantal weken geleden akoestische ontvangers geplaatst op de rivierbodem bij een aantal kribben in de Waal en het Pannerdens kanaal. De verzwaring van de ontvangers is met een kabel vastgemaakt aan de baak van de kribben.

Ik ben mij ervan bewust dat op onze onderzoek locaties ook sportvissers komen. Om materiaalverlies van ons en sportvissers te voorkomen, heb ik ter plaatse informatiekaartjes over het onderzoek vastgemaakt aan de baak van de kribben (zie bijlage). Zo is duidelijk waar de kabels liggen. Gezien de onderzoek locatie verwacht ik dat er leden van uw hengelsportvereniging zullen gaan vissen. Daarom benader ik u met deze e-mail.

Wellicht kunt u uw leden informeren over ons onderzoek. Als u wilt kan ik u uitgebreider informeren over ons onderzoek en de techniek die we toepassen. U kunt mij bellen of e-mailen. Daarnaast sta ik open voor het geven van een presentatie aan het bestuur en/of de leden van uw vereniging.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur HSV De Rietvoorn Pannerden.

 Rob Kroes Senior specialistisch adviseur

ZORGENKIND JEUGDVIJVER AL JAREN

H.S.V. “DE RIETVOORN” – PANNERDEN
Opgericht Mei 1953 – kon. Goedgekeurd 6 Augustus 1955, nr. 98 tel 06-13606202 www.hsvderietvoornpannerden.nl  Secretariaat Hoogeweg 15 Pannerden
secretariaat@hsvderietvoornpannerden.nl

                                             Heel mooie vissteigers aangelegd, jammer het water staat 60 cm onder het niveau.

Pannerden Jeugdvijver voor Pannerdense gemeenschap een begrip, voor jeugd, deelnemers met beperking, voor moeders geeft deze jeugdvijver ontspanning. Een mooi gebaar van de gemeente om twee kunststof vissteigers aan te leggen uitgevoerd door Firma Check Infra.

JARENLANG ONDERHOUD EN WATERVOORZIENING BAART GROTE ZORGEN.

De grootte vraag de watervoorziening en het maaibeleid, dat al velen jaren voor 40 % toelaat. Oorzaak onvoldoende water de maaiboot waterschap is niet voldoende inzetbaar. De vereniging probeert jaarlijks handmatig met haar (snijoord) zeis het gebruik enigszins te optimaliseren. Door geen onderhoud te kunnen uitvoeren oorzaak lage waterstanden lekkage overlaat Rijn & IJssel. Hierdoor word de groei van exotische plantengroei (als cadeau ontvangen van gulle (Aquarium houders) gestimuleerd door sneller oplopen watertemperatuur de groei hiervan een overheersende factor in de vijver, maakt hierdoor het vissen onmogelijk. O.a. waterwaaier ( Cabomba caroliniana, naast nog meer exotische groei. De vraag is of deze zomer door de kinderen nog gevist kan worden nu deze vissteigers zijn  geplaatst. Het lijkt wel dat de vereniging telkens voor het welzijn van de gemeenschap moet bedelen voor vastgelegde voorzieningen dat niet voldoet, dit al ruim 10 jaar. Het is veel en vaak uitgelegd aan de instantie waarin het hapert, maar geen luisterend oor die hier zorg voor moeten dragen. De leefbaarheid, en mogelijke beleving in de ontspanning van het vissen voor onze jeugd naast de visles in samenwerking Sportvisserij Midden Nederland dat al 16 jaar plaats vind met vallen en opstaan gebruik visvijver. Dan spreken we nog niet eens over het gebruik minder invaliden, uiteindelijk moeten ook zij gebruik kunnen maken van deze voorzieningen die destijds met gemeente Rijnwaarden besproken en afgesproken zijn. Tijdens de fusie naar de gemeente Zevenaar zijn ook deze rechten hierin meegenomen wie waar voor verantwoordelijk zijn. Simpele vraag, is er een wil, als die er is bij de uitvoerende partijen, natuurlijk kost dit ook weer geld, had voorkomen kunnen worden indien men een luisterend oor had in het verleden. Dat hebben we in een overleg duidelijk besproken wie waar verantwoording draagt. Ook is door ons medegedeeld om mee te betalen voor een deel, het is tot slot voor onze gemeenschap.

Het bestuur HSV De Rietvoorn.
Maart 2024

Samen op weg naar één nieuwe sportvisserijorganisatie!

Samen op weg naar één nieuwe sportvisserijorganisatie!

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op donderdag 7 maart is unaniem en met veel enthousiasme besloten om een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie te gaan vormen. Vanuit alle lagen van de organisatie (landelijk, regionaal via federaties en lokaal door verenigingen) is belangrijke input geleverd om tot dit proces te komen.

In waarschijnlijk een van de kortste ledenvergaderingen in de geschiedenis van de georganiseerde sportvisserij, werd het voorstel om tot een organisatie te komen zonder vragen of tegenstem aangenomen. Een organisatie die op een krachtige en efficiënte manier de belangen van sportvissers én de visstand gaat behartigen.

Dit betekent dat de zeven federaties, Sportvisserij Nederland, de Vertegenwoordiging Sportvissers en de specialistenorganisaties er samen met verenigingen naar streven om binnen twee jaar een volledig nieuwe organisatie te zullen gaan neerzetten.

Samen

Dit unieke besluit is het resultaat van een zeer intensief proces. Een belangrijk onderdeel hiervan waren de talrijke gesprekken met zowel bestuurders als medewerkers van federaties, hengelsportverenigingen en Sportvisserij Nederland. Door telkens met open vizier met elkaar het gesprek aan te gaan ontstond begrip voor elkaars verschillen en beweegredenen. Het resultaat mag er zijn.

Uitwerking

De streefdatum waarop de eenwording moet worden voltooid is 1 januari 2026. Besluitvorming vindt dan normaal gesproken plaats tijdens de ALV in 2025. Niets is echter in beton gegoten; begrip en draagvlak bij betrokkenen zijn cruciaal en zeer gewenst.

Om dit proces goed te laten verlopen is een transitieteam gevormd. Dit team bestaat uit Anton Maas (Sportvisserij Zuidwest Nederland), Frank Bosman (Sportvisserij Midden Nederland), Graham Johnstone (Sportvisserij MidWest Nederland), Jan Kamman (Sportvisserij Nederland) en Rosetta Kooistra (Sportvisserij Nederland). Dit team heeft de nodige expertise en ervaring op het gebied van fusies en kent de achterban goed.

Eventuele vragen over dit onderwerp kunnen worden verstuurd naar info@sportvisserijnederland.nl

Jaarvergadering 21 februari

Beste leden op 21 februari word de algemene jaar ledenvergadering gehouden.

Voor jullie zeker belangrijk maar ook voor ons geloof ons maar hoor.

Clubhuis  Zalencentrum De Dijk Pannerden Kerkstraat 6.

We beginnen rond 20.00 uur, als jullie slim zijn kom je juist op die avond.

 1. Opening Voorzitter, karpervisser Robert Jansen.
 2. Goedkeuring agenda jaarvergadering, of bijvoegen.
 3. Notulen jaarvergadering 16 maart 2022.             
 4. Jaarverslag 2022/2023.
 5. Pauze.
 6. Financieel  verslag 2022/2023.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Commissieleden aanmelden.
 9. Onderhoud Commissie.
 10. Karpercommissie.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.