Belangen behartigen van uw vereniging.

BELANGRIJKE  INFORMATIE  !!

HSV de Rietvoorn te Pannerden heeft een groot ledenbestand van ruim 865 betalende leden. Het bestuur, de onderhoud en karper commissie verrichten met een hele kleine groep vrijwilligers, ongelooflijk veel werk om onze mooie vereniging in stand te houden. Dat werk bevat onder andere de verplichte afdrachten aan de Nederlandse bond van sportvisserij, het verlenen en verkrijgen van vergunningen en visrechten in alle wateren waar jij als lid gebruik van mag maken, controle en onderhoud van, bij en rond alle club viswateren, looprechten en het kopen en poten van vis om een mooi bestand voor al onze leden/ sport-   vissers op peil te houden en zelfs uit te breiden.
Echter, het is enorm teleurstellend om te ervaren hoe weinig interesse en beleving er onder dezelfde leden is wanneer er aandacht en medewerking wordt gevraagd om de club in stand te houden.
Op de Laatste jaarvergadering waren slechts  13   !!!!!    leden aanwezig

Natuurlijk begrijpen wij dat niet iederéén altijd in de gelegenheid is om aanwezig te zijn of iets aan de club bij te dragen, maar indien deze trend zich blijft voortzetten, dan zal HSV de Rietvoorn Pannerden binnen niet al te lange tijd niet meer kunnen functioneren, met alle nare gevolgen van dien.                                                                                                                                               Het kopen van een vispas alléén, is niet altijd voldoende om een vereniging aan het draaien te houden !!!!!

Daarom vragen wij jullie met klem  ……….
KIJK REGELMATIG OP DE CLUBSITE VOOR NIEUWS EN INFO   !!!!
BEZOEK DE CLUBVERGADERING
op 16 maart  !!!!!

Denk mee, werk mee en/of draag bij met een goed idee, alles is welkom mede in het belang van het voortbestaan van onze vereniging.

Met vriendelijke groet, het bestuur

Werkzaamheden Lobberdense Waard gestart.

Beste vissers, het heeft lang geduurd voordat de uitvoering voor veiligheid waterverdeling bij de Lobberdense Waard kon startten. Deze werkzaamheden houden in dat dit project zeker 5 tot 6 jaar gaat duren. Dit houd in dat aan de achterzijde van het zandgat geen toestemming is daar te vissen. Het hele gebied achter is 461 van kracht, dus volg deze regel op zo niet bij controle Federatie zal de Boa verbaliseren, de federatiecontroleurs zijn bevoegd uw vispas van de vereniging te vorderen, ook de politie voeren hier hun regels uit die er van kracht zijn. Zorg dat we hier in lengte van jaren kunnen vissen, let op ook met boot mag u zich niet op het water begeven. Voerboot is toegestaan.

 

Jaarvergadering 2023

De toekomst van de jeugd daar zijn we samen verantwoordelijk voor, zodat de jeugd kan blijven genieten moeten wij samen de handen ineen blijven slaan om het te blijven organiseren. Niet zeggen voor mij hoeft het niet, dan vergeet je snel de sociale waarde naast werking van het gebeuren.

Beste leden (senioren) U gelooft het niet maar zeker het is waar.

Wij houden op 16 maart eindelijk onze jaarvergadering, we zijn twee jaar gedwongen geweest het geen doorgang te geven.

HSV De Rietvoorn Agenda.
1 Opening plaatsvervangend voorzitter.
2 Verenigingsverslag.
3 Bestuursverkiezing, wij roepen de leden op gehoor te geven aan deze oproep, we hebben twee nieuwe bestuursleden nodig zorg voor invulling voor uw welzijn.
4 Commissieleden voor 27 mei ons 70 jarig jubileum.
5 Karpercommissie.
6 Onderhoud commissie, verslag.
7 Financieel verslag 21/22.
8 Kascommissie.
9 Vrijwilligers, voor de vereniging.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Deze vergadering wordt gehouden Zalencentrum De Dijk Pannerden, aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur.

WERKZAAMHEDEN RIJKSWATERSTAAT KRIB EN OEVERVERLAGING.

Pannerden hengelaars in dit gebied dat door Rijkswaterstaat is afgesloten voor haar werkzaamheden mag u niet in om te vissen. Dus u mag niet in het omheinde gebied komen. Indien u dit wel doet word u vispas ingevorderd. Het bestuur.

Pannerden Angler in diesem Gebiet, das vom Rijkswaterstaat für seine Aktivitäten gesperrt ist, dürfen nicht fischen. Sie dürfen das eingezäunte Gelände also nicht betreten. Wenn Sie dies tun, wird Ihr Fischereipass eingezogen. Die Tafel.