Skip to content

PANNERDEN 4 APRIL 2021. Vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen.

Toegang vissen

Vrijwilligers van de Hengelsportvereniging De Rietvoorn actief voor hun leden. Zij het echter wij ook wel versterking willen in kadervorming, denk er eens over na. Het gaat om je eigen beleving die hierdoor meerwaarde en meer plezier in ontwikkelt. Een vijftal leden heeft op zaterdag 3 april hun handen uit de mouwen gestoken door de toegang bij het viswater van Wienerberger Plas toegankelijker te maken. Vanaf april zodra de berenklauw uit haar winterslaap wordt gewekt door het sterker worden van de zonnestraling op ons aardoppervlak. Het jaarlijkse terugkerende natuurproces van de lente. Berenklauwen van ruim 2 meter hoogte, brandnetels, distels en ga zo maar door. Heel even in het voorjaar is er mogelijkheid om een moment te vissen. Maar met de gezegden maart roert zijn staart, waarbij opgemerkt april doet wat hij wil is de toeloop van de activiteit nog minimaal. En ongemerkt is het verscholen als wij gezamenlijk geen vuist willen maken voor enige toegankelijkheid te waarborgen. Echter de pandemie corona geeft de individuele visser wat ruimte, zei het echter dat de Lock down de nachtvisser tot rust dwingt. Mogelijk is dit ook een stimulans voor het natuurlijke leven! Nu in alle rust te beleven. Er zijn immers geen pottenkijkers. We willen toch nog even aangeven dat het viswater “De Wienerberger Plas” aan strikte regels gebonden zijn, beste visser. Die luiden voor dit water als volgt. Niet meer dat 2 hengels zijn toegestaan, verder 1 uur na zonondergang stoppen, startten 1 uur voor zonopkomst. Gevangen vissen dienen onmiddellijk teruggezet te worden. Laat geen afval slingeren, we willen niet zien tijdens u vissen dat u visplek veranderd in een soort marktkraam met als overwicht veel plastic afval. U kunt er op rekenen dat uw vispas ingevorderd gaat worden en na overleg zijn er mogelijk sancties mogelijk. Dus wees zuinig met natuur waar u samen met ons onderdeel van bent. Hebt u ideeën we nodigen u dan uit dit met ons te delen. Het kunnen u belangen of de vereniging hiermee van dienst zijn. Commissieleden/bestuursleden van harte welkom.
Mailadres  secretaris@hsvderietvoornpannerden.nl


Toegang vissen

Graskarper gepoot

26 maart eindelijk was het dan zo ver. In het viswater bij het oude “Gemaal De Oude Rijn” aan de Deukerdijk overheerst veel begroeiing van waterplanten. Dit fenomeen is voor de karper visser een doorn in zijn oog. Maar natuurlijk zal je hier altijd mee van doen hebben. Een viswater dat schoon en kraakhelder is, is niet levendig. Elk stukje natuur gedraagt zich zoals de cyclus loopt dit moet je zo min mogelijk verstoren. Hiermee komen we de visser enigszins tegemoet. Het water ligt aan de binnenzijde van de dijk, heeft geen verbinding met watergangen in het buitengebied. Verder het aantal dat gezet is zullen eerst enkele jaren haar gewicht moeten verdubbelen willen zij met dat kleine groepje graskarpers zichtbare opruiming veroorzaken. Dus met wat geduld word je hand mogelijk gevuld. Bij de jeugdvijver werden ook vijf graskarpers bijgezet en tevens 25 spiegel en 25 schub in de grote van 12 cm. Het heeft de bedoeling dat de hele grote karpers deze zomer door de commissie mogelijk met een karper wedstrijd worden afgevangen. Beste vissers zorg dat jullie rondom de visvijver en waar je zit schoon houd, groet en fijne vismomenten aan de vijver.

Bevers spotten

Bevers laten zich spotten, Roland Cornelissen een verwoed witvisser kreeg de mogelijkheid een
spelend paartje Bevers te filmen tijdens zijn vismoment. Hierbij was duidelijk dat de
voortplantingsdrift van dit paartje Bevers aan de orde was. In het afgelopen jaar zijn diverse bomen
(wilgen) gesloopt waarmee dit paar hun burcht weten te versterken en tevens een goede
kraamkamer voor de in aantocht zijnde jongen die uit dit natuurlijk spel meestal het gevolg is.
Het bestuur.

Damesvissen

DAMESVISSEN.

05 – september 2021
12 – september 2021
19 – september 2021

Dameswedstrijden:

Damesvissen in wedstrijdvorm, zeker dat blijven we doen.
Voorheen werden deze wedstrijden gevist in de Jeugdvijver.
Opzicht leuk, maar uiteindelijk heeft de Jeugdvijver minder wedstrijdallure.
Een beeld het risico, vangen de karper waarvan de meeste keren de karper de winnaar word.
Het resultaat, een kapotte hengel of vistuig weg.
Na onderling overleg hebben we gekozen naar een nieuwe visplek, de keus viel op het (Ouwe Lullengat).

 
Dameswedstrijd 2020

Daar vissen we nu dit jaar voor het vierde jaar, gezellig, veel competitiestrijd, en goede vangst.
We krijgen wel last van de natuuromslag, de waterstanden bereiken waarden dat gaat uitzien tot catastrofen.
2011 het eerste jaar dit duidelijk werd gemaakt door de natuur, een omslag zichtbaar word. Tot op heden
11 jaar later zijn al veel leemputten verloren gegaan door verdroging. De toekomst zal aangeven tot hoever
de leemputten nog behouden kunnen worden. Als vereniging zullen we ons gaan constateren op het water op de Kijfwaard.
De volksmond geeft aan hier word weinig gevangen, natuurlijk ook weinig gevist, vul het dan maar in. Dit zeggende u bepaald of er vis zwemt, een ding is zeker het water op de Kijfwaard word een van de belangrijkste viswateren voor onze vereniging.
Dames meld je vroeg genoeg aan voor de deelname van jullie wedstrijden, twee wedstrijden tellen voor het eind resultaat, geef je op, op onderstaande mail. Het bestuur, tevens zijn we nog steeds zoekende voor bestuursleden, ook dames kunnen hier zitting in hebben, en zelfs van betekenis kunnen zijn.

Het Bestuur Fr W, R.A.. naast Commissie.

secretaris@hsvderietvoornpannerden.nl