Bevers laten zich spotten, Roland Cornelissen een verwoed witvisser kreeg de mogelijkheid een
spelend paartje Bevers te filmen tijdens zijn vismoment. Hierbij was duidelijk dat de
voortplantingsdrift van dit paartje Bevers aan de orde was. In het afgelopen jaar zijn diverse bomen
(wilgen) gesloopt waarmee dit paar hun burcht weten te versterken en tevens een goede
kraamkamer voor de in aantocht zijnde jongen die uit dit natuurlijk spel meestal het gevolg is.
Het bestuur.