BELANGRIJKE  INFORMATIE  !!

HSV de Rietvoorn te Pannerden heeft een groot ledenbestand van ruim 865 betalende leden. Het bestuur, de onderhoud en karper commissie verrichten met een hele kleine groep vrijwilligers, ongelooflijk veel werk om onze mooie vereniging in stand te houden. Dat werk bevat onder andere de verplichte afdrachten aan de Nederlandse bond van sportvisserij, het verlenen en verkrijgen van vergunningen en visrechten in alle wateren waar jij als lid gebruik van mag maken, controle en onderhoud van, bij en rond alle club viswateren, looprechten en het kopen en poten van vis om een mooi bestand voor al onze leden/ sport-   vissers op peil te houden en zelfs uit te breiden.
Echter, het is enorm teleurstellend om te ervaren hoe weinig interesse en beleving er onder dezelfde leden is wanneer er aandacht en medewerking wordt gevraagd om de club in stand te houden.
Op de Laatste jaarvergadering waren slechts  13   !!!!!    leden aanwezig

Natuurlijk begrijpen wij dat niet iederéén altijd in de gelegenheid is om aanwezig te zijn of iets aan de club bij te dragen, maar indien deze trend zich blijft voortzetten, dan zal HSV de Rietvoorn Pannerden binnen niet al te lange tijd niet meer kunnen functioneren, met alle nare gevolgen van dien.                                                                                                                                               Het kopen van een vispas alléén, is niet altijd voldoende om een vereniging aan het draaien te houden !!!!!

Daarom vragen wij jullie met klem  ……….
KIJK REGELMATIG OP DE CLUBSITE VOOR NIEUWS EN INFO   !!!!
BEZOEK DE CLUBVERGADERING
op 16 maart  !!!!!

Denk mee, werk mee en/of draag bij met een goed idee, alles is welkom mede in het belang van het voortbestaan van onze vereniging.

Met vriendelijke groet, het bestuur