Eerste jeugdviswedstrijd levert nog geen spanning op.

VISSEN MET DE JEUGD, JA DAT GAAT NATUURLIJK NIET VANZELF.

Afgelopen woensdag 17 juli dachten we eerst er komt helemaal niemand.
 Maar gelukkig kwam er nog een deelnemer, en wel de tienjarige Joep Hulshof.
Natuurlijk is dat jammer voor de organisatie,
die zich een week voor de wedstrijd er alles aangedaan heeft om de wedstrijd doorgang te laten hebben.

Joep kende de kneepjes wel om ook visjes aan de haak te slaan. Joep Hulshof staat nu fier aan de kop met 12 gevangen visjes die middag. Jongens en meiden denk er aan volgende week de tweede wedstrijd 24 juli. Aanvang 2 uur inschrijven half 2. 7 augustus de laatste. Na de wedstrijd prijs uitreiking, wie worden de nieuwe koningen of koningingen. Daarna lekker frietje eten met een frikandel, of een ander soort hapje. Dus niet vergeten groet het bestuur.

 

 

WOONGROEP PANNERDEN BELEEFD BELEVENS VOLLE VISMIDDAG.

De woongroep bestaand uit 9 bewoners met hun volgende voornamen. Johan, Annelies, Gabriëlla, Chanella, Dennis, Lindsey, Roy, Michael, Marieke. Deze groep hebben zich uitbundig bij de jeugdvijver kunnen uitleven in de betekenis wat betekend in het buitenzijn samen onder begeleiding een middagje te kunnen vissen.

Woongroep Pannerden enthousiast met vismiddag. De bewoners van de Woongroep Pannerden voelde zich geweldig in haar sas met voor hun georganiseerde  ontspannende vismiddag. HSV De Rietvoorn in samenwerking met Sportvisserij Midden Nederland krabde zich afgelopen week meermaals achter hun oren. Als 1e dwarsligger moeder natuur die in enkele dagen veel hemelwater produceerde, en zelfs bleef het op de bewuste dag 13 juli 2024 onheilspellend. Grote dreigende wolkenmassa’s overspoelde het moment dat weinig goeds in het vooruitzicht stelde. Er moest dan ook vooraf geschuild  worden in het Clubhuis van de Tennisvereniging. De 2e dwarsligger was de waterstand in de jeugdvijver, dit probleem speelt dan al diverse jaren partte. Deze vijver word kunstmatig voorzien van water, maar de installatie heeft het na de vele drogen jaren begeven. Met veel kunst en vliegwerk is met vallen en op staan de waterstand redelijk op pijl gehouden, het verdiend geen hoofdprijs. We hebben dan ook veel baat gehad aan moeder natuur die de laatste weken vele cm water produceerde. Maandag 8 juli wist het secretariaat niet wat hij zag. Er was ruim 70 cm water verdwenen uit de jeugdvijver ( hoe) via de afwatering en lekkage in de overlaat door de watergang dat naar het oude gemaal loopt op de Deukerdijk (Gemaal  Bach). Zo snel waterverlies hadden we dan ook nog nooit mee gemaakt. Ook wisten we dat de overlaat lekt, maar niet zo onheilspellend als dat beeld ons toonde. Via noodreparatie uitgevoerd door het Waterschap Rijn en IJssel konden we op 13 juli de woongroep (allen met beperking) laten genieten.  Tijdens het vangen van een voorntje zei het gillend van (Oei Oei) help de spanning, of vrolijke momenten zichtbaar dansend van lijfelijke uitstraling een duidelijk belevingsbeeld. Heel vrolijk en luidkeels de beleving van hun vangst. Ondanks momenten van spanning in de organisatie kan teruggeblikt worden gemaakt op een geweldige ontspannende beleving die de Woongroep Pannerden heeft beleefd. Het bestuur dankt allen en vooral de ouders van hun kind die het samen mogelijk hebben gemaakt dit te organiseren, word vervolgd.

Ontspanning bewoners Zorginstelling = Zorgcentrum Subenhara :

Sportvisserij Midden Nederland breed in organiseren, vooral een moment van ontspanning en beleving lijkt de hoofdmoot  kun je wel zeggen. De Federatie Midden Nederland samen met de plaatselijke visverenigingen HSV De Rietvoorn Pannerden die zich inzet voor bewoners van zorginstellingen. Dit keer werd Zorginstelling = Zorgcentra Subenhara Zevenaar aangedaan, in de toekomst zullen er meer volgen.  Naast de goede zorgen die overal in ons land aanwezig zijn ontbreekt ongezien het beeld beleving en ontspanning. De sportvisserij denkt daar anders over, zijn dan ook al enkele jaren bezig in haar Federatie met de plaatselijke visverenigingen deze bewoners beleving en ontspanning te bezorgen. De meeste mensen, bewoners hebben een lichte beperking. Ook hier word duidelijk aan gedacht, er is  altijd verplegend personeel van hun instelling aanwezig. Zorginstelling Subenhara Zevenaar had twee keer pech met heel slecht weer. Telkens als het zover was moest de organisatie het tot tweemaal toe afgelasten. Woensdag 10 juli ’24 was het dan zover waar de bewoners lang op gewacht hadden, vissen en buitenzijn was de hoofdmoot. Opmerkelijk dat alle mensen en  de vereniging HSV De Rietvoorn Pannerden die deze dag een belevenis voor bewoners van Zorginstelling Zorgcentra Subenhara bezorgde. Heel enthousiast  over dit ontspannende visuitje. Zeker voor herhaling vatbaar, de organisatie.

JEUGDVISSEN START WEDEROM JONGENS EN MEIDEN.

Jeugdvissen

JEUGDVISSENJONGENS/MEIDEN 14.00 UUR TOT 17.00 UUR.

START WOENSDAGMIDDAG 13.30 UUR TENNISVELD.

WE VISSEN 3 WOENSDAGMIDDAGEN.

DATUMS 17 JULI 25 JULI EN 7 augustus..

ER ZIJN MOOIE PRIJZEN TE WINNEN.
SCHRIJF JE IN bij WWW.hsvderietvoornpannerden.nl
KLIK OP VISPAS ONLINE VERVOLGENS
JEUGDVERGUNNING GEHEEL GRATIS, OOK KRIJGEN JULLIE NA DEZE INSCHRIJVING OM DE 2 MAANDEN HET VISSTEKKIE THUIS GESTUURD VAN SPORTVISSERIJ NEDERLAND.MET VEEL MOOIE LEERZAME ILLUSTRATIE VAN ONZE ZOETWATERVISSEN, WAARBIJ VEEL AANDACHT IS VOOR DIERVRIENDELIJK VISSEN.
OOK INSCHRIJVEN BIJ DE VIJVER IS MOGELIJK.
NA DE LAATSTE WEDSTRIJD GAAN WE NAAR HET CAFETARIA VAN GEBROEDERS JANSSEN
AAN DE SCHOOLSTRAAT VOOR EEN LEKKER HAPJE NAAST DRANKJE WAAR HET DAN SPANNEND WORDT WIE WORDT JEUGDKONING OF JEUGDKONINGING VAN 2024 VAN HSV DE RIETVOORN PANNERDEN.

WE REKENEN OP JULLIE JONGENS EN MEIDEN DAT JULLIE ER STAAN OP 17 JULI AANSTAANDE.BIJ ONVOORZIEN OMWEER WORD VOOR VEILIGHEID GESTOPT. OUDERS LET OP GEEN JEUGDVISPAS AANKLIKKEN MAAR JEUGDVERGUNNING IS GEHEEL GTRATIS.
ER IS OOK EEN EXTRA PRIJS VOOR DE GROOTSTE VIS DIT

DE LEEFTIJD GROEPEN 5 T0T 9 JAAR EN VAN 10 TOT 14 JAAR.
HENGELS VOER EN MADEN WORD VOOR GEZORGD, MAG GEEN EIGEN HENGEL MEEBRENGEN.  HET BESTUUR.

                                                                                                                           ..

Elften onderzoek Sportvisserij Nederland.

Vismigratie onderzoek

Vismigratie onderzoek

Beste leden  en geachte lezers.

Samen met Wageningen Marine Research en het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek doet ATKB onderzoek naar het trekgedrag van elft (Alosa alosa). Dit voorjaar hebben we 16 elften bij Stellendam voorzien van een akoestische zender. We verwachten dat de elften via de Waal naar Duitsland en Zwitserland trekken. Om de elften te kunnen volgen, hebben we een aantal weken geleden akoestische ontvangers geplaatst op de rivierbodem bij een aantal kribben in de Waal en het Pannerdens kanaal. De verzwaring van de ontvangers is met een kabel vastgemaakt aan de baak van de kribben.

Ik ben mij ervan bewust dat op onze onderzoek locaties ook sportvissers komen. Om materiaalverlies van ons en sportvissers te voorkomen, heb ik ter plaatse informatiekaartjes over het onderzoek vastgemaakt aan de baak van de kribben (zie bijlage). Zo is duidelijk waar de kabels liggen. Gezien de onderzoek locatie verwacht ik dat er leden van uw hengelsportvereniging zullen gaan vissen. Daarom benader ik u met deze e-mail.

Wellicht kunt u uw leden informeren over ons onderzoek. Als u wilt kan ik u uitgebreider informeren over ons onderzoek en de techniek die we toepassen. U kunt mij bellen of e-mailen. Daarnaast sta ik open voor het geven van een presentatie aan het bestuur en/of de leden van uw vereniging.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur HSV De Rietvoorn Pannerden.

 Rob Kroes Senior specialistisch adviseur

ZORGENKIND JEUGDVIJVER AL JAREN

H.S.V. “DE RIETVOORN” – PANNERDEN
Opgericht Mei 1953 – kon. Goedgekeurd 6 Augustus 1955, nr. 98 tel 06-13606202 www.hsvderietvoornpannerden.nl  Secretariaat Hoogeweg 15 Pannerden
secretariaat@hsvderietvoornpannerden.nl

                                             Heel mooie vissteigers aangelegd, jammer het water staat 60 cm onder het niveau.

Pannerden Jeugdvijver voor Pannerdense gemeenschap een begrip, voor jeugd, deelnemers met beperking, voor moeders geeft deze jeugdvijver ontspanning. Een mooi gebaar van de gemeente om twee kunststof vissteigers aan te leggen uitgevoerd door Firma Check Infra.

JARENLANG ONDERHOUD EN WATERVOORZIENING BAART GROTE ZORGEN.

De grootte vraag de watervoorziening en het maaibeleid, dat al velen jaren voor 40 % toelaat. Oorzaak onvoldoende water de maaiboot waterschap is niet voldoende inzetbaar. De vereniging probeert jaarlijks handmatig met haar (snijoord) zeis het gebruik enigszins te optimaliseren. Door geen onderhoud te kunnen uitvoeren oorzaak lage waterstanden lekkage overlaat Rijn & IJssel. Hierdoor word de groei van exotische plantengroei (als cadeau ontvangen van gulle (Aquarium houders) gestimuleerd door sneller oplopen watertemperatuur de groei hiervan een overheersende factor in de vijver, maakt hierdoor het vissen onmogelijk. O.a. waterwaaier ( Cabomba caroliniana, naast nog meer exotische groei. De vraag is of deze zomer door de kinderen nog gevist kan worden nu deze vissteigers zijn  geplaatst. Het lijkt wel dat de vereniging telkens voor het welzijn van de gemeenschap moet bedelen voor vastgelegde voorzieningen dat niet voldoet, dit al ruim 10 jaar. Het is veel en vaak uitgelegd aan de instantie waarin het hapert, maar geen luisterend oor die hier zorg voor moeten dragen. De leefbaarheid, en mogelijke beleving in de ontspanning van het vissen voor onze jeugd naast de visles in samenwerking Sportvisserij Midden Nederland dat al 16 jaar plaats vind met vallen en opstaan gebruik visvijver. Dan spreken we nog niet eens over het gebruik minder invaliden, uiteindelijk moeten ook zij gebruik kunnen maken van deze voorzieningen die destijds met gemeente Rijnwaarden besproken en afgesproken zijn. Tijdens de fusie naar de gemeente Zevenaar zijn ook deze rechten hierin meegenomen wie waar voor verantwoordelijk zijn. Simpele vraag, is er een wil, als die er is bij de uitvoerende partijen, natuurlijk kost dit ook weer geld, had voorkomen kunnen worden indien men een luisterend oor had in het verleden. Dat hebben we in een overleg duidelijk besproken wie waar verantwoording draagt. Ook is door ons medegedeeld om mee te betalen voor een deel, het is tot slot voor onze gemeenschap.

Het bestuur HSV De Rietvoorn.
Maart 2024

Samen op weg naar één nieuwe sportvisserijorganisatie!

Samen op weg naar één nieuwe sportvisserijorganisatie!

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op donderdag 7 maart is unaniem en met veel enthousiasme besloten om een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie te gaan vormen. Vanuit alle lagen van de organisatie (landelijk, regionaal via federaties en lokaal door verenigingen) is belangrijke input geleverd om tot dit proces te komen.

In waarschijnlijk een van de kortste ledenvergaderingen in de geschiedenis van de georganiseerde sportvisserij, werd het voorstel om tot een organisatie te komen zonder vragen of tegenstem aangenomen. Een organisatie die op een krachtige en efficiënte manier de belangen van sportvissers én de visstand gaat behartigen.

Dit betekent dat de zeven federaties, Sportvisserij Nederland, de Vertegenwoordiging Sportvissers en de specialistenorganisaties er samen met verenigingen naar streven om binnen twee jaar een volledig nieuwe organisatie te zullen gaan neerzetten.

Samen

Dit unieke besluit is het resultaat van een zeer intensief proces. Een belangrijk onderdeel hiervan waren de talrijke gesprekken met zowel bestuurders als medewerkers van federaties, hengelsportverenigingen en Sportvisserij Nederland. Door telkens met open vizier met elkaar het gesprek aan te gaan ontstond begrip voor elkaars verschillen en beweegredenen. Het resultaat mag er zijn.

Uitwerking

De streefdatum waarop de eenwording moet worden voltooid is 1 januari 2026. Besluitvorming vindt dan normaal gesproken plaats tijdens de ALV in 2025. Niets is echter in beton gegoten; begrip en draagvlak bij betrokkenen zijn cruciaal en zeer gewenst.

Om dit proces goed te laten verlopen is een transitieteam gevormd. Dit team bestaat uit Anton Maas (Sportvisserij Zuidwest Nederland), Frank Bosman (Sportvisserij Midden Nederland), Graham Johnstone (Sportvisserij MidWest Nederland), Jan Kamman (Sportvisserij Nederland) en Rosetta Kooistra (Sportvisserij Nederland). Dit team heeft de nodige expertise en ervaring op het gebied van fusies en kent de achterban goed.

Eventuele vragen over dit onderwerp kunnen worden verstuurd naar info@sportvisserijnederland.nl

16 JAAR VISLES ’t “SCATHE” PANNERDEN.

VISLES BASISSCHOOL ’t SCATHE PANNERDEN. Voor de basisschool bestaat het vislesprogramma uit twee delen: ruim twee uur biologie – de visles – en anderhalf uur visexcursie, waarbij we gaan vissen in een water dichtbij school. De visles is gericht op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Ook scholen voor speciaal onderwijs komen in aanmerking: in overleg kunnen we dan kijken welke groepen les krijgen, en eventueel het niveau aanpassen. Tijdens een visles nemen de kinderen een kijkje in de fascinerende onderwaterwereld. Daarbij leren ze in de gezonde buitenlucht alles over de vissen en de sportvisserij. Dat leidt tot meer begrip en respect voor de natuur in hun eigen woonomgeving.
START.
13 september 2023 is het 16 jaar geleden dat de 1e visles werd gegeven bij basisschool groep 7/8  ‘’t “Scathe” Pannerden. Nu  16 jaar later is het vreemd, natuurlijk niet, wel belangrijk. De visles voor de kinderen van groep 7 is gericht op zoetwatervissen in het ochtenddeel, het middagdeel is gericht vissen waar zelfstandig vissen de hoofdschotel is. De start is nogal onwennig vooral kinderen die nimmer een vishengel  gehanteerd hebben. De hengel vast houden ja dat lukt maar! de made aan het angeltje rijgen dat is eng voor sommigen. Er zijn enkele die gillen, ook zijn er wat die het niet aandurven. Maar na een klein tijdje met ondersteuning van vrijwilligers komen de 19 leerlingen aan het vissen. Het vissen is dit jaar moeilijk omdat de vijver bijna geen vrij stukje viswater kent. Het dobbertje doelgericht te plaatsen is een waar probleem. De plantengroei overwoekert deze jeugdvijver. Er is in de veertien dagen nog getracht te maaien althans hier moest het op lijken door het Waterschap Rijn & IJssel. Maar telkens werd verkeerd materiaal ingezet. Er is duidelijk goed overleg geweest met de leiding van het waterschap. Ook de gemeente laat haar verantwoording die zij draagt voor de kinderen van haar gemeente in de steek. Ook hier is overleg geweest maar geen enkele actie. De hengelsportvereniging staat op woensdag 13 september met lege handen. De watertoevoer dat al diverse jaren het onderwerp,  krijgt bijna geen aandacht, daar komt bij dat de overlaat van de vijver aan de Doornenburgseweg lek is en provisorisch is gedicht zodat in week 36 een oplossing gevonden           worden.
Hierbij komt de overlaat is lek maar erger nog er is geen watervoorziening. We moesten een uitweg zoeken. Bij de gemeente behoefde we niet aan te kloppen de dienstdoende ambtenaar is met vakantie. Was de datum niet bekend natuurlijk, zelfs in een eerdere periode het probleem besproken, daar word verder niets mee gedaan en zo kabbelden we naar de vakantieperiode, ja en dan is het gauw 13 september. Bij het waterschap was wel een afspraak, hier ontbreekt op dat moment de juiste vakman.
[
 De kinderen doen hun uiterste best te vissen.
Ondanks het probleem deze middag werden ook nog eens 17 vistuigjes stuk getrokken en zelfs een hengel moest het onderspit delven. Maar we zijn er gelukkig toch geslaagd het deels tot een succes te brengen, zodat de leerlingen zeker nog hebben genoten. Wij danken dan alle vrijwilligers schoolkader, vismeester Ans van Heumen uit Deest en de Sportvisserij Midden Nederland, het bestuur HSV De Rietvoorn Pannerden.
Foto hier onder lost de noot deels op gelukkig kon hierdoor de geplande vieses haar doorgang hebben. 

DERDE EN TEVENS LAATSTE VISWEDSTRIJD DAMES SEIZOEN 2023. AGNES GROENEN LAAT ACHTERSTE VAN HAAR TONG ZIEN.

Spannend afgelopen zondagmorgen, allereerst 2 zondagen gevist onder heel warme weersomstandigheden. Dus hadden we onze aanvangstijden naar de ochtend gezet, met de bedoeling wat meer verkoeling te hebben. Natuurlijk beviel ons dit wel dus de laatste wedstrijd 17 september zou bijna averij oplopen. Gezien de plensbuien van die afgelopen nacht en ochtend krabt de organisatie zich morgens even achter zijn oren.  Hij maakte zich toch enigszins wat zorgen. Rond 09.00 uur kwamen de strijdlustige visdames opdraven, het was droog, hier was alles mee gezegd want de grijze wolkenmassa kwam toch snel richting Lobberdense Waard , en rond 09.45 uur begon het langzaam aan wat fijntjes te regenen. Later moesten de dames zich verheffen in andere kledij om het vege lijf tijdens de wedstrijd droog te houden. De druppels werden groter en groter dat betekend het zicht slechter word vooral voor de brildragende deelneemsters. Agnes Groenen liet zich niet van de wijs brengen ongeacht het water dat aardig uit de hemel plensde. In de vorige twee wedstrijden was Agnes uiteindelijk niet over te vrede, alhoewel de eerste een lengte opleverde van 3 m en 9 cm, de tweede 63 cm, dacht zij nu zijn mijn kansen verspeeld. De dames hebben een voordeel namelijk de slechtste wedstrijd valt af. Maar de zondag 17 september zal haar voorlopig een tijdje bijblijven namelijk zij wist maar liefst 25 stuks vis te vangen dat een lengte van 3 m.35 cm betreft.
 Agnes Groenen buitengewoon sterk de laatste zondag, zij behaalde een totale lengte van 6 m. 44 cm. Dat leverde haar de tweede plaats op, even leek het erop dat het een nek aan nek race worden zou, tegen haar naaste rivaal Ria Wezendonk tijdens de laatste minuten verloor zij een mooie Rietvoorn. Dat koste de eerste plek, ik ben te vrede verteld zij blij.
Brigitte Markerink pakt een voorn van 23 cm dat betekent  voor haar de grootste vis van alle drie wedstrijden.
Uitslag na drie wedstrijden.
1      Ria Wezendonk                            6.m 52 cm.
2      Agnes Groenen                            6.m 44 cm.
3      Annie Lijkendijk                          6.m 10 cm
4      Lieke Wensink                             4.m  89 cm
5      Brigitte Markerink                       3.m  07 cm
Lieke Wensink vanaf de jeugdwedstrijden vist Lieke al bij de Rietvoorn te Pannerden. Ja zegt Lieke ik vind het wel jammer dat Mariska Stam niet is gekomen zij moest de 1e zondag werken was al om bekend, hopelijk doet zij volgend jaar toch mee. 
dames als jullie interesse hebben mee te doen altijd welkom, kijk op de site bij de informatie.
Het bestuur dank een ieder.

13 september de dag voor groep 7 van ’t Scathe Visles voor Basisschool Pannerden.

           Leerlingen groep zeven/acht tijdens de Visles 2016 juffrouw Marleen Wezendonk.   
Pannerden 13 september, niets aparts gewoon 13 september, zeker weten. Of toch! Visles met een hoofdletter, is hier iets bijzonders mee? Ja als je het mij vraagt, terugkijkend in de lengte van 15 jaar Visles in samenwerking Sportvisserij Nederland, Federatie Midden Nederland en Hengelsport Vereniging De Rietvoorn Pannerden Basisschool t “Scathe” startte 2007 om de leerlingen van groep 7 laten deelnemen aan de Visles Vissenschool Zoetwatervissen. Hieruit hebben we geleerd dat de kinderen dit als geweldig beschouwen, en de docenten zien dit als leerzame ontwikkeling.
                                     OOG VOOR DE NATUUR.
Vrijwel alle kinderen raken tijdens een visles in de ban van de onderwater- wereld en het vissen. Vaak vissen kinderen in de weken na een Visles volop bij school. Dit gebeurt op een verantwoorde manier, omdat we tijdens de Vislessen veel aandacht besteden aan het welzijn van de vis, respect voor natuur en het schoon achterlaten van de waterkant. Zo krijgen zij meer oog voor de natuur in hun eigen woonomgeving en ervaren ze hoe leuk en rustgevend het vissen zijn kan.

 

Op 13 september zijn we inmiddels zestien jaar verder.
Daar hebben dan 414 leerlingen van groep 7 en ook in het begin groep 8 van de Basisschool ’t “Scathe” Pannerden aan deel hebben genomen. De visles is juist belangrijk voor de ontwikkeling van het kind waarbij het begrip onderwaterwereld de grondbeginselen kunnen vertalen. Ook leren ze om respectvol met vissen om te gaan. Elke vis wordt met natte handen vastgehouden, voorzichtig onthaken en laag bij het water terug zetten. Voordat de kinderen terug naar huis gaan word de waterkant met behulp van Vang5 materialen schoongemaakt .

 

WAAROM VISLES:
Niet zo gek natuurlijk, want het is voor de leerlingen erg leuk en leerzaam om over de onderwaterwereld te leren en vervolgens een paar uurtjes zelf vissen en een water dicht bij de school. zodra een leerling een visje vangt dan wil ook iedereen het zien en zelfs mee op de foto. Na wat gegiechel en spontane kreten beland het diertje weer snel in zijn vertrouwde leefomgeving, in de jeugdvijver. De les start om 08.30 uur onder leiding docenten Anouk Smit, Robert Lami, ’t “Scathe” Ans van Heumen Sportvisserij Midden Nederland, Johnny van den Hoven, Annie Lijkendijk, Ria Wezendonk Vrijwilligers, Roel Abbink en Frans Willemsen bestuur.