Jaarvergadering 21 februari

Beste leden op 21 februari word de algemene jaar ledenvergadering gehouden.

Voor jullie zeker belangrijk maar ook voor ons geloof ons maar hoor.

Clubhuis  Zalencentrum De Dijk Pannerden Kerkstraat 6.

We beginnen rond 20.00 uur, als jullie slim zijn kom je juist op die avond.

 1. Opening Voorzitter, karpervisser Robert Jansen.
 2. Goedkeuring agenda jaarvergadering, of bijvoegen.
 3. Notulen jaarvergadering 16 maart 2022.             
 4. Jaarverslag 2022/2023.
 5. Pauze.
 6. Financieel  verslag 2022/2023.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Commissieleden aanmelden.
 9. Onderhoud Commissie.
 10. Karpercommissie.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Jaarvergadering 2023

De toekomst van de jeugd daar zijn we samen verantwoordelijk voor, zodat de jeugd kan blijven genieten moeten wij samen de handen ineen blijven slaan om het te blijven organiseren. Niet zeggen voor mij hoeft het niet, dan vergeet je snel de sociale waarde naast werking van het gebeuren.

Beste leden (senioren) U gelooft het niet maar zeker het is waar.

Wij houden op 16 maart eindelijk onze jaarvergadering, we zijn twee jaar gedwongen geweest het geen doorgang te geven.

HSV De Rietvoorn Agenda.
1 Opening plaatsvervangend voorzitter.
2 Verenigingsverslag.
3 Bestuursverkiezing, wij roepen de leden op gehoor te geven aan deze oproep, we hebben twee nieuwe bestuursleden nodig zorg voor invulling voor uw welzijn.
4 Commissieleden voor 27 mei ons 70 jarig jubileum.
5 Karpercommissie.
6 Onderhoud commissie, verslag.
7 Financieel verslag 21/22.
8 Kascommissie.
9 Vrijwilligers, voor de vereniging.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Deze vergadering wordt gehouden Zalencentrum De Dijk Pannerden, aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur.

HENGELSPORTVERENIGINGEN ZIJN BEGAAN MET DE KWETSBARE MENS

Voorwoord Frans Willemsen, secretaris HSV de Rietvoorn.

Pannerden, april 2022— De plaatselijke Hengelsportvereniging De Rietvoorn Pannerden startte met het idee om mensen met een lichte verstandelijke beperking ontspanning te bieden. Dit naar aanleiding van de vraag van de Hengelsportfederatie Midden Nederland die benaderd was door de Woongroep “De Pannerd”. Zij zochten een begeleider als vismaat voor een van hun cliënten een vismaatje. Dit werd positief ontvangen, op het moment dat gestart zou worden met de cliënt van deze woongroep
“De Pannerd” werden we overvallen door de corona uitbraak van 2020. Tussentijds lukte het toch 2 x met deze jongeman onder begeleiding te vissen. Na deze actie dat zeker aandacht vroeg naar de toekomst, werd door lid Johnny Hoven enige tijd later de vraag voorgelegd of deze mensen lid kunnen worden van de vereniging. Na goed overleg en in samenspraak met het bestuur van HSV De Breuly Zevenaar over dit vraagstuk werd er het besluit genomen om het verzoek van Johnny Hoven te honoreren onder voorwaarden. Johnny startte daarna met het beroepsmatig begeleiden van een cliënt en legt in het hoofdstuk Het Project de totstandkoming hiervan uit.

Het Project.
Vanuit een gesprek met de hoofdbegeleiders van een Zorghuis in de buurt van Zevenaar is het idee geboren om met een cliënt te gaan hengelen onder begeleiding. Het financiële plaatje werd neergelegd bij de contactpersoon bewind voering. De HSV de Rietvoorn Pannerden en de Breuly Zevenaar werden betrokken bij dit project om ruimte te bieden voor deze doelgroep, waarop zij hartelijk hebben gereageerd en hun viswater gratis ter beschikking hebben gesteld om te hengelen. Het Project “Omgangsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking” was hiermee een feit en gelijk de naam voor dit idee.

De Doelgroep
Het gaat hierbij om personen die graag een hengeltje uitwerpen en daarbij begeleid dienen te worden in verband met hun beperking. In de eerste plaats is er begeleiding op pedagogisch gebied en op de tweede plaats begeleiding om de techniek van hengelen beter onder de knie te krijgen. Ik sta hun bij met raad en daad en met tips en trucs vanuit mijn eigen ervaring als Zorgbegeleider en ook sportvisser. Relatieopbouw met deze mensen is altijd de sleutel tot succes gebleken en dat zal zo blijven en daarom heel belangrijk als uitgangspunt, maar daarover straks meer. De mensen die ik wil bereiken, zijn diegene die affiniteit hebben met pur sang hengelen en die de behoefte of zorgvraag hebben om onder begeleiding te kunnen en mogen hengelen aan de waterkant. Het valt duidelijk niet te ontkennen dat sportvissen een therapeutisch effect heeft op iedereen die het bedrijft, op mij en ook heel sterk op uw zoon, uw dochter of uw inwonende cliënt 

Ontspanning voor deze cliënt aan het Pannerdens Kanaal.

Als Zorgbegeleider stel ik mezelf voor aan u.
Mijn naam is Johnny Hoven, ben een 60er en oorspronkelijk kom ik uit Arnhem. In 1983 ben ik getrouwd met Anita en we kochten een appartement in Presikhaaf 1, een buitenwijk van Arnhem, dicht tegen het winkelcentrum Presikhaaf aan. Per 1994 zijn we verhuisd naar het stadje Zevenaar en kochten er een kleine middenwoning, daar werden onze twee prachtige dochters geboren, Nina en Tessa.
De werkomgeving waarin ik per 1981 aangesteld was als medewerker civiele dienst lag even buiten Arnhem, Schaarsbergen. Toen heette het nog Kooningsjaght een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het was en is nog steeds een groot complex met toentertijd nog een groot aantal paviljoens met namen als Eikenhorst, Vogelnest, Heidepol en Dennenhoek om er maar een paar te noemen. Tegenwoordig is de totale fusie een feit – het heet nu SizaDorpGroep – en de
paviljoens zijn verdwenen. Nieuwe units zijn verrezen en alles is aangepast aan de moderne tijd. Tegenwoordig doe ik hier nog veel zzpwerk bij solistisch wonende cliënten.

Waar ik naar toe wil is het feit dat ik een gevoel ging ontwikkelen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het gevoel kan ik zo ongeveer beschrijven als een natuurlijke drang om voor deze mensen te zorgen, hun mijn vertrouwen en veiligheid te bieden. 1999 kreeg ik mijn kans om door reorganisatie een werkplek te krijgen op de Dagbestedinggroepen, hieraan zat ook een opleiding gekoppeld op MBO 4 niveau. Met beide handen en hoofd deze kans aangepakt en daar 10 jaar dagbesteding gegeven aan ernstige – en licht verstandelijke gehandicapten. Na nog eens ruim zeven jaar op Wonen te hebben gewerkt werd mij gevraagd door oud- collega’s om samen met hen te werken als ZZP’er. Dit was in 2007 en ik was er klaar voor. Het beviel van begin af aan uitstekend en nu ga ik mijn vijftiende jaar in als Zorgbegeleider onder de naam CompanianJohnny, zie mijn Logo.

Uitleg LOGO
De hoed – een originele Stetson uit Australië – impliceert veiligheid en geborgenheid, immers je bedekt een kwetsbaar onderdeel van je lichaam, je hoofd. De invloeden van buitenaf door weersomstandigheden beperk je daardoor aanzienlijk, denk aan zonneschijn, regen en wind. In overdrachtelijke zin bescherm ik de cliënten ook door invloeden van buitenaf, door prikkels te reduceren en ze weg te nemen, door onrust te verminderen door communicatie of juist door ventilatie en om rust te bewaren door zelf kalm, integer en vertrouwd
over te komen in mijn werkhouding naar de cliënt toe, solistisch of in groepsvorm. Als methodiek is de Triple C methode mijn favoriet omdat de nadruk dan ligt op het samen doen en samen beleven voor 100  

Het hengelen in de praktijk:
De fascinatie voor de natuur en voor vissen in het bijzonder zat er al op jonge leeftijd. Ik was net zes of zeven jaar geloof ik en stond al met een schepnetje te klungelen. Niet heel vreemd, want de helft van mijn ooms die visten ook. Het zat dus al in mijn bloed, bij wijze van spreken. Ongeveer hetzelfde beeld qua voorgeschiedenis merk ik ook bij de doelgroep, al dan niet gestimuleerd door vissende oom of opa of door een vissende begeleider(ster). Door eindeloos veel ervaring op te doen met sportvissen en de omgang met cliënten door de jaren heen te verfijnen, is het voor mij heel gemakkelijk geworden op een aangename en geduldige manier mensen met beperking te instrueren en dat in Jip en Janneke taal te benoemen naar hen. Al het benodigde materiaal heb ik in principe voor handen en op voorraad. In de praktijk kan er namelijk nog wel eens een ongelukje zich voordoen. Bijvoorbeeld, je kunt ergens aan vastzitten onder water met haak of kunstaas of je haakt een boom of lage struik met het uitwerpen, dat soort dingen … en dan kun je het verspelen/kwijtraken. De psychologie erachter is om de cliënt te stimuleren letterlijk de draad weer oppakken en de eventuele ontstane
frustratie te bespreken. En vervolgens alles loslaten en een nieuwe start inzetten. Voor mijn gevoel is het samen hengelen met de cliënt een ondernemende tocht waarbij een groeiende relatievorming op nummer een staat. Het zijn de vangsten, groot of klein, veel of matig of misschien niets, het is de aandacht, de communicatie, de humor, de autoritten, de beleving van de natuur die therapeutisch werkt op het welzijn van de cliënt. Daarnaast adviseer ik het thuisfront om een logboek aan te leggen om toch vooral te kunnen terugblikken.

Sportdag voor de jeugd van HSV De Rietvoorn Pannerden

Aanbod
Het hengelaanbod betreft in principe een halve dag hengelen, de uren zijn bespreekbaar in overleg (ochtend of middagen advies hierin) De draagkracht en de behoefte van de cliënt is bepalend. Het lidmaatschap of vergunning is gratis bij de bovengenoemde verengingen. Wel geef ik het advies om een landelijke VISPAS aan te schaffen, de kosten zijn rond de 40 euro. Hiermee kun je ook in veel Federatiewater hengelen. Aanbevolen dus! Als alternatief viswater zijn de betaalde wateren en forellenvijvers zeer geschikt, Ook hierover kan ik van advies dienen.

Financiële aspect
Voor de vergoeding van de uren en de reiskosten ga ik graag in gesprek met de bewindvoerder in verband met het aanspreken van het Persoonsgebonden Budget van de cliënt. Samen vullen wij dan een geschikt formulier hiervoor in waarna de goedkeuring van het SVB volgt. De facturatie stuur ik eenmaal per maand naar de bewindvoerder die het verder afhandelt met de SVB.
Medicatie Gebruikt de cliënt medicatie? Ik ben bevoegd om medicatie te verstrekken 

Johnny Hoven Contactgegevens
Bedrijfsnaam CompanianJohnny
E-mail b.companianjohnny@kpnmail.nl
Mobiel 06 – 23213670
KvK 09194924
Vrijgesteld van btw – heffing
AGB – code: 881030.Ondersteuning en begeleiding van
gehandicapten Sociaalpedagogische dienst.
Bij interesse van uw kant kom ik naar uw locatie voor
een intakegesprek, geheel vrijblijvend.
We bespreken dan de omgang met betreffende cliënt,
alle ins en outs, en het aantal uren.
Dank voor uw aandacht, 

Met vriendelijke groet,
Johnny Hoven.

Wie de jeugd heeft , heeft de toekomst ook hier onder begeleiding.

Bas Poppe voorzitter Hengelsportvereniging HSV De Rietvoorn.

HSV de Rietvoorn Pannerden.

Per 1 februari 2022 ben ik aangetreden als voorzitter. Echter velen van jullie zullen mij nog niet kennen, daarom wil ik mij graag aan jullie voorstellen en kort iets over mijzelf vertellen.

Mijn naam is Bas Poppe. In 1972 ben ik in Twente geboren. Lang heb ik daar niet gewoond. In mijn twee de levensjaar zijn mijn ouders verhuisd naar Loo. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, waarbij ik veel heb gevist in de Waay , de Rijn, of het grindgat bij de Loowaard.

Na de lagere school, heb ik eerst in Velp de lager tuinbouw school gevolgd, daarna de middelbare tuinbouwschool in Nijmegen en tot slot ben ik naar Larenstein gegaan, waar ik Tuin en Landschapsinrichting heb gestudeerd. Na mijn afstuderen heb ik bij verschillende adviesbureaus gewerkt om in 2000 zelf een adviesbureau te beginnen, van waaruit ik mij bezig houd met de inrichting en het beheer van de openbare buitenruimte.

In november 2019 ben ik samen met mijn vrouw Hanneke en mijn twee zoons, Gijs en Pim op Dorpsplein in Pannerden komen wonen, waar we nu alweer twee jaar met veel plezier wonen.

Een van mijn hobby’s is vissen. In de zomermanden vis ik graag met de matchhengel en een Waggler op witvis in het najaar en in de winter probeer ik, zo af en toe een snoek of een snoekbaars aan de haak te slaan. Om ook in het viswater rondom Pannerden te kunnen vissen, ben ik in 2020 lid geworden van HSV de Rietvoorn. Enkel weken na het inschrijven kwam Frans Willemsen de Vispas persoonlijk bij ons brengen. Enthousiast vertelde Frans over de HSV de Rietvoorn en wat de vereniging allemaal organiseert. Hij noemde ook dat er nog een voorzitter gezocht werd.

Begin december kwam Frans weer bij ons langs om de nieuwe Vispas van 2022 te brengen. Hij vertelde dat de functie van voorzitter nog steeds open staat en vroeg of ik deze functie op mij wil nemen. Ik heb toen ja gezegd, omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan deze mooie vereniging en Ik hoop jullie allemaal snel persoonlijk te leren kennen.

Beloning na lange adem.

Op foto van links naar rechts Rob Driessen, midden voor Bas Poppe voorzitter, rechts Jan Hetterscheid

Pannerden 12 februari 2022 HSV De Rietvoorn Pannerden mag de inzet van de huidige secretaris bestempelen als een volhouder. Het koste vele hoofdbrekers om te komen aan een persoon die een vereniging kan binden. Tijdens de installatie van de aantredende voorzitter Bas Poppe en een bestuurslid Jan Hetterscheid op 12 februari 2022 kijkt het secretariaat met trots terug naar dit succes. Hierbij is een zeer lange adem voor nodig geweest stelt de secretaris in zijn opening. Genodigden onderhoudscommissie, Vrijwilligers Jeugdwedstrijden, Afvaardiging Federatie Midden Nederland, Buurtvereniging HSV De Breuly Zevenaar, Rob Driessen voorzitter van 2013 tot 2018 overhandigd Bas Poppe de voorzittershamer waarbij hij de nieuwe voorzitter naast bestuurslid Jan Hetterscheid veel wijsheid wenst in jullie actieve verenigingsjaren die in het verschiet liggen.

Het bestuur.

Bezoekers tijdens de installatie van de voorzitter en bestuurslid.

Derde en tevens laatste wedstrijd seizoen 2021.

Dames team van de Rievoorn

Damesafdeling vissen 2e lustrum, ook voor de groep 7 van ’t Scathe is hun Vis les ook het 2e lustrum.
Pannerden drie zondagmiddagen 24 uur samen x 3 = 72 uur, vangst totaal 312 stuks vis. Winnares Ria Wezendonk met 87 stuks. Wat is hun drive, wij als ploegje dames van HSV De Rietvoorn doen dit nu al 10 jaar gezamenlijk vertelt Brigitte Markerink samen met haar moeder Ria Joosten. Als we terug kijken verrast het ons zelf namelijk de tijd lijkt stil te staan bij deze mooie momenten. Uiteindelijk willen wij als groep een eigen invulling geven aan ons vermaak op de zondagmiddag in september. Een moment later lukt het niet aan het eind van deze maand start de competitie het voetbal. De organisatie vind het dan ook niet vreemd dat voor tien jaar deze vraag gesteld werd door de zelfde damesafdeling om te willen vissen met de elementen van wedstrijdvissen. Hier is toentertijd invulling aan gegeven waar ook de vis les voor groep zes van de basisschool ’t Scathe Pannerden gestalte kreeg in dat zelfde jaar 2011. Deze vis les georganiseerd door HSV De Rietvoorn en bijgestaan door Sportvisserij Nederland is op vrijdag 24 september dit jaar. Tijdens de ochtend word de theorieles over zoetwatervissen behandelt, waar natuurlijk diverse kenmerken worden behandelt. De les op school verzorgt door Vismeester Ans van Heumen van Federatie Midden Nederland in samenwerking Johnnie van de Hoven Roofvisser en schoolkader Laura en Marleen. Het secretariaat HSV met haar vrijwilligers ondersteunen het middagdeel tijdens de praktijkles. Deze opponenten bestaan nu 10 jaar met hun actief zijn, het verdient een felicitatie. Diverse dames van dit team ondersteunen dan ook de vis les met hun hulp.

Wedstrijd drie van afgelopen zondag 19 september. Het leek wel dat het kon vriezen of dooien, oosten wind zittend deels in de schaduw, voor een enkeling in de zon. Het aanbijten leek een spel, dat was plotseling opletten, en dan weer tijden van een middagdutje. Met de wind tegen, zuidoosten wind dat niet de gemakken van het inwerpen bij de dames aan reikt. Vaak werden ongecontroleerde zwiepen met hun hengels geprojecteerd die niet leiden tot enig vermaak van spanning, wel de angel enkele malen in het linnen van het zitstoeltje of in de mouw gehaakt. Na enige tijd word er een jong schubkarpertje , naast ook een ruisvoorntje aangeslagen door Annie Nas en Agnes Groenen. De outsider Ria Wezendonk etaleert haar visspecialiteit tijdens de laatste wedstrijd van 19 september.

                                 Uitslag Damesvissen 2021.
                                 1 Ria Wezendonk                         87 stuks
                                 2 Annie Lijkendijk                         52 stuks
                                 3 Lieke Wensink                           48 stuks
                                 4 Annie Groenen                          45 stuks
                                 5 Brigitte Markerink                     34 stuks
                                 6 Agnes Groenen                         16 stuks
                                 7 Mariska Stam                              7 stuks
                                 8 Ria Joosten                                  3 stuks.
                                                       Totaal 292

Vissen op de Strekdam loont.

Roel Abbink bekent visser het liefst op stromend water.

Het Pannerdens kanaal kent hij dan ook uit zijn duimpje.
De Waal en de IJssel zijn ook voor hem vaak aan de beurt.
J.l woensdag 1 september 2021 toog Roel beladen met enkele ingevroren wittebroden. Dat is voor een groot deel zijn voer. Zijn start is vandaag onder de Pont, waar hij eerst zijn vlokken witbrood in de rivier heeft geworpen. Hij krijgt al snel hulp met het verorberen van zijn voer, de schreeuwende meeuwen helpen hem zo vrijwillig van zijn aas. Maar waar de meeuwen vliegen zie na verloop van tijd al enkele schermutselingen met de vlokken die nog drijven, Roofblij meld zich samen met de Kolblei en de Winde. Het duurt dan niet lang dat het ingooien wordt beloond met een winde van ruim 48 cm.