Regels karper vissen Zandgat.

Vissen op karpers  Zandgat in de lobberden op de Kijfwaard.
Natuurlijk ook in het Pannerdens kanaal.
Het zandgat is gebonden aan regels en die luiden als volgt.

1        Nachtkaart van de Vereniging verplicht.
2        Nachtkaart geldig van 1 juni tot 30 november van ieder jaar.
3        Onthaakmat verplicht.
3        Fotograferen oké dit moet diervriendelijk en kortstondig.
4        Honden verboden tijdens vissen.
5        Voerboot voor karpenvissen toegestaan.
6        Vissen vanaf de oever, boten verboden op al het viswater Rietvoorn.
7        Open vuur en Barbecue verboden.
8        Kosten nachtkaart derde hengel zandgat € 5,00.
9        Voor alle wateren is A.P.V. van kracht.

Het Bestuur

Jongens en meiden

Jongens en meiden let op, steeds word geroepen aan de waterkant Vispas/vispas. Ja natuurlijk een goede zaak als je kiest voor de vispas. Jeugd van 5 tot 14 jaar gratis jeugdvergunning. Verkrijgbaar op de site je klikt op de site op de titel lid worden. Dan kom je op de bladzijde vispas. Daar klik je op bestellen, wel even cokes accepteren. Dan verschijnt het rolluikje met diverse benamingen. Ben je nog jonger dan 14 jaar kies je voor Jeugdvergunning. Ben je ouder dan 14 jaar is vispas verplicht. Natuurlijk veel geld rond de € 40,00. We hebben een geruststelling en maken het wat aantrekkelijker voor jullie. Tot 16 jaar betalen jullie € 3,00 contributie dus de vispas kost dan € 25,00. Lees het goed Je moet bij het bestellen het volle bedrag betalen, zodra je de vispas thuis hebt kom je naar mij toe even bellen 06-13606202 krijgt je € 15,00 van mij terug. Wat een geruststelling jongelui. Zorg dat je het in orde hebt boetes zijn veel duurden, en karper vissers verplicht  onthaakmat tijdens het karper vissen.

Zeer belangrijk zorg dat de visplek altijd schoon blijft.

Het Bestuur.

Karpers poten in het zandgat in de Lobberden.

Karper commissie actief poot 100 kg karpers.

Zondag 15 november 2020 de vierde sessie van het karper project door de karper commissie uitgevoerd. Het was zeker wel een afstandje voordat Remco en Derk terplekke waren bij de firma G.W.& VIS te Rijpwetering Zuid Holland. Het was zeker lonend ondanks de afstand 280 km heen en weer om vervolgens de prachtige 62 stuks gemiddeld 1,6 – 1,7 kg gewicht spiegelkarpers naar Pannerden vervoeren en vervolgens in het water van het Zandgat te doen poten. Nadat het tweetal arriveerde was ook Rick die vervolgens de mooie spiegelkarpers individueel vast legt gearriveerd. Dit met de bedoeling bij vangst in de toekomst natuurlijk bij terugmelding de commissie zien kan hoe de groeiverhouding in die tussenliggende periode zich ontwikkeld met dit soort vissen. Zeker zullen in de toekomst meer karpers uitgezet worden. Het water in de lobberden word het toekomstbeeld voor de vereniging om te kunnen blijven vissen. De diepgang blijft hier gewaarborgd. Nu het afgelopen jaar de werkzaamheden gestart zijn op de Kijfwaard, zal de Hengelsportvereniging De Rietvoorn in overleg zowel met Gemeente tot betrekking de Omgevingswet, naast zand grind exploitatie Wezendonk Pannerden directie Willy Aalbers met het vrijkomend viswater zorgen dat de vissers zich goed kunnen vermaken aan het water. Ook gaan we deze maand nog op twee locaties de Jeugdvijver en bij het Gemaal De Oude Rijn graskarpers een aantal kroes-kruis karpers en zeelt poten. De vereniging maakt zich zorgen over de enkele kleiputten waar nog steeds minimaal water staat en hopelijk de rijn snel gaat stijgen, en bij een waterstand van 10 m A.N.P. het grondwater pijl zich kunnen herstellen in 6 weken. toch willen we nogmaals een oproep doen aan leden, of degene die zich betrokken voelt zich te willen melden voor bestuursleden. Natuurlijk het geeft verplichting, maar de doelstelling het recreatief vermaak voor de gemeenschap en vele burgers draagt bij als u gehoor geeft aan deze oproep. het bestuur.

Bekijk hier alle foto’s van de uitgezette karpers: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1342383872821867&id=303012883425643

Het bestuur.